Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,290
1,265
1,306
1,265
0,000
0,00%
27/01 | Αθήνα
29,6700
29,5000
29,7800
29,1000
-0,0300
-0,10%
27/01 | Αθήνα
1,2550
1,2400
1,2600
1,2240
-0,0050
-0,40%
27/01 | Αθήνα
17,31
17,20
17,40
17,03
+0,11
+0,61%
27/01 | Αθήνα
13,400
13,300
13,400
13,100
+0,040
+0,30%
27/01 | Αθήνα
14,51
14,50
14,66
14,36
-0,01
-0,07%
27/01 | Αθήνα
15,2900
15,1700
15,4100
15,0900
+0,0900
+0,59%
27/01 | Αθήνα
13,190
12,910
13,320
12,910
+0,020
+0,15%
27/01 | Αθήνα
8,76
8,66
8,79
8,55
+0,10
+1,10%
27/01 | Αθήνα