Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,502
0,498
0,504
0,493
+0,002
+0,40%
23/10 | Αθήνα
21,7350
21,6250
21,8400
21,4750
+0,2000
+0,93%
23/10 | Αθήνα
1,5300
1,5300
1,5580
1,5260
0,0000
0,00%
23/10 | Αθήνα
12,04
11,70
12,15
11,62
+0,26
+2,21%
23/10 | Αθήνα
12,785
13,075
13,150
12,775
-0,225
-1,73%
23/10 | Αθήνα
8,60
8,71
8,72
8,49
-0,11
-1,21%
23/10 | Αθήνα
9,7500
9,5700
9,7500
9,4900
+0,1800
+1,88%
23/10 | Αθήνα
8,100
7,975
8,200
7,970
+0,100
+1,25%
23/10 | Αθήνα
5,16
5,15
5,17
5,09
+0,01
+0,19%
23/10 | Αθήνα