Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,608
1,586
1,640
1,584
+0,008
+0,50%
16/07 | Αθήνα
30,0000
30,2200
30,2200
29,7100
-0,2200
-0,73%
16/07 | Αθήνα
2,1100
2,0500
2,1550
2,0300
+0,0400
+1,93%
16/07 | Αθήνα
12,50
12,50
12,58
12,40
0,00
0,00%
16/07 | Αθήνα
17,950
17,950
18,000
17,640
+0,030
+0,17%
16/07 | Αθήνα
22,80
22,92
23,18
22,80
-0,40
-1,72%
16/07 | Αθήνα
10,8600
10,7600
10,8700
10,6900
+0,2300
+2,16%
16/07 | Αθήνα
9,690
9,700
9,805
9,650
-0,030
-0,31%
16/07 | Αθήνα
2,08
2,21
2,21
2,01
-0,12
-5,45%
16/07 | Αθήνα
18,300
17,320
18,390
17,270
+0,920
+5,29%
16/07 | Αθήνα