Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,280
1,242
1,285
1,242
+0,037
+2,94%
17:19:33 | Αθήνα
22,4800
22,3100
22,7500
22,3100
+0,2400
+1,08%
17:13:16 | Αθήνα
2,0700
2,0700
2,1150
2,0200
-0,0300
-1,43%
17:19:01 | Αθήνα
14,41
14,50
14,66
14,34
-0,06
-0,41%
17:18:52 | Αθήνα
16,300
16,690
16,690
16,300
-0,180
-1,09%
17:19:28 | Αθήνα
22,38
22,30
22,50
22,20
-0,02
-0,09%
17:19:01 | Αθήνα
23,8000
23,7800
24,0000
23,3000
+0,1000
+0,42%
17:16:29 | Αθήνα
13,820
13,810
13,940
13,740
+0,040
+0,29%
17:19:01 | Αθήνα
7,40
7,37
7,42
7,29
+0,10
+1,37%
17:19:01 | Αθήνα