Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,507
0,516
0,504
0,483
-0,009
-1,67%
13/08 | Αθήνα
23,5300
23,8000
23,8000
23,4600
-0,1400
-0,59%
13/08 | Αθήνα
1,1760
1,1590
1,1080
1,0540
+0,0170
+1,47%
13/08 | Αθήνα
13,37
13,32
13,37
13,06
+0,13
+0,98%
13/08 | Αθήνα
16,470
16,185
16,580
16,050
+0,370
+2,30%
13/08 | Αθήνα
11,28
11,18
11,29
11,17
+0,15
+1,35%
13/08 | Αθήνα
7,9000
8,0100
7,8450
7,6100
-0,2000
-2,47%
13/08 | Αθήνα
8,100
8,055
7,850
7,720
+0,120
+1,50%
13/08 | Αθήνα
3,90
3,87
3,78
3,66
+0,03
+0,78%
13/08 | Αθήνα