Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,850
1,906
1,914
1,850
-0,056
-2,94%
20/11 | Αθήνα
28,0000
28,4000
28,4000
27,9000
-0,4900
-1,72%
20/11 | Αθήνα
1,7400
1,7580
1,7640
1,7260
-0,0020
-0,11%
20/11 | Αθήνα
13,92
13,46
13,99
13,46
+0,42
+3,11%
20/11 | Αθήνα
18,500
18,800
18,800
18,380
-0,080
-0,43%
20/11 | Αθήνα
21,78
21,70
21,80
21,60
-0,06
-0,27%
20/11 | Αθήνα
9,8500
9,9500
9,9500
9,8100
-0,0600
-0,61%
20/11 | Αθήνα
9,900
9,820
9,940
9,750
+0,085
+0,87%
20/11 | Αθήνα
3,15
3,15
3,19
3,15
-0,04
-1,25%
20/11 | Αθήνα