Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,310
1,387
1,397
1,306
-0,072
-5,21%
19/03 | Αθήνα
30,8300
30,8600
31,1000
30,8300
+0,0800
+0,26%
19/03 | Αθήνα
1,6000
1,6200
1,6300
1,5840
-0,0180
-1,11%
19/03 | Αθήνα
11,15
11,18
11,21
11,07
-0,03
-0,27%
19/03 | Αθήνα
14,900
14,900
14,900
14,560
0,000
0,00%
19/03 | Αθήνα
20,85
21,65
21,70
20,80
-0,95
-4,36%
19/03 | Αθήνα
8,8800
8,9000
8,9500
8,8000
-0,0100
-0,11%
19/03 | Αθήνα
8,930
8,840
8,980
8,755
+0,090
+1,02%
19/03 | Αθήνα
1,59
1,67
1,67
1,59
-0,06
-3,87%
19/03 | Αθήνα
19,440
19,600
19,600
19,300
-0,160
-0,82%
19/03 | Αθήνα