Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,676
1,703
1,708
1,666
-0,043
-2,50%
17/09 | Αθήνα
29,5100
29,9000
30,1500
29,5100
-0,1100
-0,37%
17/09 | Αθήνα
1,9400
1,9780
2,0000
1,9200
-0,0200
-1,02%
17/09 | Αθήνα
12,68
12,50
12,68
12,46
+0,10
+0,79%
17/09 | Αθήνα
16,970
17,590
17,590
16,970
-0,630
-3,58%
17/09 | Αθήνα
21,52
21,52
21,52
21,20
0,00
0,00%
17/09 | Αθήνα
9,8700
9,9000
9,9400
9,8350
-0,0500
-0,50%
17/09 | Αθήνα
9,900
9,950
9,950
9,750
-0,050
-0,50%
17/09 | Αθήνα
2,78
2,83
2,84
2,77
-0,02
-0,86%
17/09 | Αθήνα