Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,568
1,530
1,580
1,526
+0,018
+1,16%
19/04 | Αθήνα
28,4200
28,3000
28,6200
28,0000
+0,1200
+0,42%
19/04 | Αθήνα
13,81
13,84
13,96
13,70
-0,17
-1,22%
19/04 | Αθήνα
27,260
26,480
27,260
26,000
+0,760
+2,87%
19/04 | Αθήνα
25,80
26,10
26,18
25,70
-0,32
-1,23%
19/04 | Αθήνα
16,430
16,080
16,550
16,080
+0,280
+1,73%
19/04 | Αθήνα
11,05
10,85
11,35
10,85
+0,14
+1,28%
19/04 | Αθήνα