Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,127
1,116
1,128
1,110
+0,028
+2,50%
15/10 | Αθήνα
29,7450
30,1000
30,1000
29,6300
-0,1900
-0,63%
15/10 | Αθήνα
1,4350
1,4000
1,4470
1,4000
+0,0420
+3,02%
15/10 | Αθήνα
15,61
15,85
15,85
15,58
-0,21
-1,33%
15/10 | Αθήνα
13,380
13,835
13,890
13,310
-0,440
-3,18%
15/10 | Αθήνα
14,56
14,28
14,62
14,23
+0,53
+3,78%
15/10 | Αθήνα
14,8750
14,8600
14,9750
14,7950
-0,0350
-0,23%
15/10 | Αθήνα
13,400
13,420
13,440
13,360
-0,020
-0,15%
15/10 | Αθήνα
8,99
8,93
8,99
8,82
+0,09
+1,01%
15/10 | Αθήνα