Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,852
1,855
1,875
1,852
-0,003
-0,16%
22/01 | Αθήνα
32,5400
32,6100
32,6400
32,3700
-0,1600
-0,49%
22/01 | Αθήνα
1,9680
1,9000
1,9680
1,9000
+0,0580
+3,04%
22/01 | Αθήνα
13,88
13,75
13,93
13,75
+0,16
+1,17%
22/01 | Αθήνα
19,400
19,040
19,400
19,040
+0,150
+0,78%
22/01 | Αθήνα
20,28
20,54
20,54
20,28
-0,08
-0,39%
22/01 | Αθήνα
10,2200
10,3300
10,3900
10,2200
-0,1100
-1,06%
22/01 | Αθήνα
11,780
11,640
11,780
11,550
+0,240
+2,08%
22/01 | Αθήνα
4,19
4,25
4,26
4,19
-0,05
-1,08%
22/01 | Αθήνα