Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,981
0,941
0,981
0,941
+0,038
+4,05%
17:19:49 | Αθήνα
24,1200
24,3300
24,3300
23,8200
-0,0500
-0,21%
17:10:38 | Αθήνα
1,8520
1,8220
1,8780
1,8220
-0,0140
-0,75%
17:17:08 | Αθήνα
16,83
16,52
16,90
16,52
+0,29
+1,75%
17:11:14 | Αθήνα
15,250
15,220
15,250
15,020
+0,030
+0,20%
17:10:33 | Αθήνα
17,29
17,48
17,48
17,22
-0,19
-1,09%
17:19:31 | Αθήνα
16,2400
15,8100
16,2400
15,8100
+0,4100
+2,59%
17:19:16 | Αθήνα
13,640
13,300
13,650
13,280
+0,400
+3,02%
17:16:56 | Αθήνα
6,17
6,04
6,17
5,98
+0,19
+3,26%
17:19:53 | Αθήνα