Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,729
1,720
1,734
1,704
+0,011
+0,64%
18/10 | Αθήνα
17,480
17,450
17,480
17,110
+0,200
+1,16%
18/10 | Αθήνα
9,880
9,900
9,905
9,815
-0,020
-0,20%
18/10 | Αθήνα
13,53
13,46
13,53
13,36
+0,03
+0,22%
18/10 | Αθήνα
28,3800
27,8900
28,3800
27,8000
+0,2500
+0,89%
18/10 | Αθήνα
1,8000
1,7720
1,8000
1,7680
+0,0100
+0,56%
18/10 | Αθήνα
21,10
20,84
21,14
20,80
+0,10
+0,48%
18/10 | Αθήνα
9,8400
9,8200
9,8850
9,7550
+0,0250
+0,25%
18/10 | Αθήνα
3,03
3,04
3,04
2,99
+0,04
+1,27%
18/10 | Αθήνα