Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,614
1,678
1,678
1,611
-0,066
-3,93%
29/05 | Αθήνα
26,540
26,840
27,200
26,540
-0,300
-1,12%
29/05 | Αθήνα
14,810
14,900
14,980
14,730
+0,030
+0,20%
29/05 | Αθήνα
13,75
14,15
14,15
13,75
-0,36
-2,55%
29/05 | Αθήνα
32,0000
32,4600
32,4600
32,0000
-0,4000
-1,23%
29/05 | Αθήνα
26,86
27,92
28,04
26,86
-1,22
-4,34%
29/05 | Αθήνα
11,17
11,49
11,55
11,17
-0,37
-3,21%
29/05 | Αθήνα