Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,990
0,920
0,993
0,911
+0,060
+6,45%
17:10:16 | Αθήνα
13,700
13,800
14,000
13,580
-0,300
-2,14%
17:10:12 | Αθήνα
8,510
8,340
8,520
8,340
+0,100
+1,19%
17:13:27 | Αθήνα
11,01
10,64
11,01
10,64
+0,31
+2,90%
16:59:58 | Αθήνα
28,9500
28,9000
29,2500
28,8700
+0,0700
+0,24%
17:05:48 | Αθήνα
1,2940
1,2960
1,3100
1,2860
+0,0020
+0,15%
17:00:19 | Αθήνα
21,25
21,25
21,45
21,00
0,00
0,00%
17:00:03 | Αθήνα
8,1400
7,9100
8,2100
7,9100
+0,2100
+2,65%
17:10:31 | Αθήνα
20,450
20,250
20,500
20,200
+0,050
+0,25%
16:59:06 | Αθήνα
1,38
1,37
1,39
1,36
+0,02
+1,18%
17:10:31 | Αθήνα