Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,103
1,061
1,110
1,046
+0,035
+3,23%
20/04 | Αθήνα
15,615
15,440
15,615
15,250
+0,075
+0,48%
20/04 | Αθήνα
11,920
12,080
12,080
11,845
-0,145
-1,20%
20/04 | Αθήνα
13,68
13,85
13,93
13,68
-0,15
-1,08%
20/04 | Αθήνα
28,7500
29,1300
29,1800
28,7150
-0,1350
-0,47%
20/04 | Αθήνα
1,2180
1,2200
1,2380
1,1750
-0,0120
-0,98%
20/04 | Αθήνα
13,34
13,29
13,45
13,28
+0,12
+0,91%
20/04 | Αθήνα
14,5050
14,3750
14,9050
14,3750
+0,0950
+0,66%
20/04 | Αθήνα
9,15
9,27
9,48
9,08
-0,12
-1,24%
20/04 | Αθήνα