Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,675
0,650
0,696
0,620
+0,025
+3,85%
17:00:04 | Αθήνα
12,490
12,095
12,550
12,045
+0,390
+3,22%
16:59:59 | Αθήνα
7,100
6,700
7,100
6,650
+0,170
+2,45%
17:00:04 | Αθήνα
11,28
11,03
11,44
11,03
+0,15
+1,35%
16:59:55 | Αθήνα
18,3275
17,5625
18,4500
17,2575
+0,2025
+1,12%
16:59:55 | Αθήνα
0,5870
0,5850
0,5960
0,5670
+0,0020
+0,34%
16:58:33 | Αθήνα
11,30
11,01
11,36
10,88
+0,12
+1,07%
16:59:31 | Αθήνα
6,2500
6,1800
6,4050
6,0050
+0,0500
+0,81%
16:59:52 | Αθήνα
2,21
2,15
2,26
2,10
+0,01
+0,45%
16:59:48 | Αθήνα