Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,341
1,330
1,369
1,305
+0,011
+0,83%
16/08 | Αθήνα
14,980
15,530
15,620
14,980
-0,640
-4,10%
16/08 | Αθήνα
9,310
9,550
9,615
9,310
-0,240
-2,51%
16/08 | Αθήνα
11,90
11,90
12,08
11,90
0,00
0,00%
16/08 | Αθήνα
29,5700
29,5200
29,9000
29,4400
+0,0500
+0,17%
16/08 | Αθήνα
2,0100
1,9940
2,0450
1,9760
+0,0100
+0,50%
16/08 | Αθήνα
20,40
20,86
21,12
20,40
-0,46
-2,21%
16/08 | Αθήνα
9,6350
9,5700
9,6550
9,3950
+0,0100
+0,10%
16/08 | Αθήνα
19,640
19,640
19,660
19,640
0,000
0,00%
16/08 | Αθήνα
2,42
2,44
2,48
2,41
-0,03
-1,14%
16/08 | Αθήνα