Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,885
0,890
0,897
0,867
-0,045
-4,86%
19/05 | Αθήνα
14,890
15,010
15,240
14,310
-0,590
-3,81%
19/05 | Αθήνα
13,460
13,200
13,510
13,200
+0,060
+0,45%
19/05 | Αθήνα
17,98
16,80
17,98
16,74
+1,02
+6,01%
19/05 | Αθήνα
19,9000
20,2000
20,2000
19,8000
-0,6400
-3,12%
19/05 | Αθήνα
1,6820
1,6840
1,6900
1,6820
-0,0060
-0,36%
19/05 | Αθήνα
15,80
16,00
16,00
15,65
-0,43
-2,65%
19/05 | Αθήνα
15,5200
15,9000
15,9800
15,4200
-0,7800
-4,79%
19/05 | Αθήνα
6,19
6,20
6,26
6,10
-0,14
-2,21%
19/05 | Αθήνα