Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,223
1,229
1,264
1,223
-0,006
-0,49%
22/05 | Αθήνα
14,870
15,000
15,380
14,870
-0,200
-1,33%
22/05 | Αθήνα
8,400
8,490
8,490
8,395
0,000
0,00%
22/05 | Αθήνα
11,17
11,42
11,50
11,17
-0,28
-2,45%
22/05 | Αθήνα
32,3000
31,9700
32,3800
31,8100
+0,7900
+2,51%
22/05 | Αθήνα
1,5600
1,5200
1,5820
1,5200
+0,0400
+2,63%
22/05 | Αθήνα
19,33
19,90
20,08
19,33
-0,71
-3,54%
22/05 | Αθήνα
9,0000
8,9900
9,1450
8,9350
+0,0400
+0,45%
22/05 | Αθήνα
16,780
17,180
17,360
16,780
-0,480
-2,78%
22/05 | Αθήνα
1,32
1,35
1,36
1,31
-0,06
-4,01%
22/05 | Αθήνα