Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,006
1,009
1,023
0,995
-0,006
-0,59%
09/12 | Αθήνα
15,160
15,300
15,300
15,000
-0,140
-0,92%
09/12 | Αθήνα
13,290
13,240
13,290
13,130
+0,060
+0,45%
09/12 | Αθήνα
14,80
14,95
14,99
14,75
-0,15
-1,00%
09/12 | Αθήνα
23,0000
23,0300
23,1400
22,9000
0,0000
0,00%
09/12 | Αθήνα
1,7300
1,7300
1,7400
1,7120
0,0000
0,00%
09/12 | Αθήνα
20,30
20,48
20,56
20,18
-0,12
-0,59%
09/12 | Αθήνα
18,8600
18,9400
19,0000
18,5700
-0,0800
-0,42%
09/12 | Αθήνα
6,75
6,78
6,79
6,72
+0,03
+0,45%
09/12 | Αθήνα