Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,701
1,730
1,739
1,700
-0,027
-1,56%
23/02 | Αθήνα
27,360
27,540
28,000
27,080
-0,180
-0,65%
23/02 | Αθήνα
16,140
16,120
16,250
16,100
+0,020
+0,12%
23/02 | Αθήνα
13,46
13,60
13,74
13,46
-0,07
-0,52%
23/02 | Αθήνα
29,1400
29,1000
29,2600
29,0400
+0,3300
+1,15%
23/02 | Αθήνα
27,20
27,30
27,38
27,06
-0,20
-0,73%
23/02 | Αθήνα
11,81
11,95
12,04
11,77
-0,14
-1,17%
23/02 | Αθήνα