Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,852
0,846
0,856
0,832
+0,017
+2,04%
11:54:39 | Αθήνα
14,345
14,350
14,435
14,320
-0,005
-0,03%
11:50:03 | Αθήνα
14,175
14,025
14,185
13,995
+0,155
+1,11%
11:51:16 | Αθήνα
16,59
16,50
16,62
16,43
+0,27
+1,65%
11:54:12 | Αθήνα
21,2700
21,2650
21,3900
21,1700
+0,1700
+0,81%
11:53:45 | Αθήνα
1,7180
1,7180
1,7220
1,7160
+0,0020
+0,12%
11:33:02 | Αθήνα
17,75
17,85
17,90
17,70
-0,15
-0,84%
11:52:26 | Αθήνα
14,2000
14,1100
14,2450
13,9100
+0,2000
+1,43%
11:54:49 | Αθήνα
5,30
5,17
5,30
5,11
+0,10
+1,92%
11:54:59 | Αθήνα