Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Aug 24
2.369,35
2.397,60
2.400,70
2.362,15
-46,35
-1,92%
16:29:23 | Metals
Sep 24
4,1082
4,0790
4,1227
4,0365
-0,0008
-0,02%
16:29:21 | Metals
Sep 24
80,88
81,48
81,56
80,09
-0,83
-1,02%
16:29:25 | Energy
Sep 24
27,775
29,080
29,085
27,558
-1,541
-5,26%
16:29:24 | Metals