Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Dec 20
1.900,30
1.904,40
1.906,30
1.897,60
-3,75
-0,20%
00:33:26 | Metals
Dec 20
3,1322
3,1375
3,1397
3,1280
-0,0096
-0,31%
00:33:26 | Metals
Jan 21
41,40
41,89
41,93
41,21
-0,67
-1,59%
00:33:28 | Energy
Dec 20
24,535
24,733
24,740
24,448
-0,157
-0,64%
00:33:26 | Metals