Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Aug 20
1.787,60
1.786,95
1.788,70
1.783,65
-2,40
-0,13%
03/07 | Metals
Jul 20
2,699
2,735
2,737
2,698
-0,035
-1,26%
03/07 | Metals
Sep 20
42,77
42,80
42,98
42,31
-0,37
-0,86%
03/07 | Energy
Sep 20
18,315
18,260
18,345
18,223
-0,007
-0,04%
03/07 | Metals