Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Dec 19
1.471,95
1.471,60
1.475,85
1.471,20
-2,25
-0,15%
05:39:39 | Metals
Dec 19
2,639
2,647
2,648
2,635
-0,008
-0,30%
05:39:11 | Metals
Jan 20
62,25
62,17
62,36
62,11
-0,15
-0,24%
05:39:18 | Energy
Dec 19
17,093
17,122
17,168
17,073
-0,022
-0,13%
05:38:48 | Metals