Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Dec 19
1.523,55
1.523,55
1.523,55
1.523,55
0,00
0,00%
00:01:00 | Metals
Sep 19
2,587
2,592
2,605
2,585
-0,008
-0,31%
16/08 | Metals
Oct 19
58,69
58,34
59,49
58,28
+0,46
+0,79%
16/08 | Energy
Sep 19
17,087
17,240
17,312
17,032
-0,127
-0,74%
16/08 | Metals