Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Jun 19
1.272,65
1.273,00
1.274,15
1.272,55
-1,55
-0,12%
06:26:07 | Metals
Jul 19
2,667
2,678
2,678
2,659
-0,010
-0,37%
06:26:08 | Metals
Jul 19
70,56
70,83
70,97
70,49
-0,43
-0,61%
06:25:12 | Energy
Jul 19
14,408
14,420
14,438
14,408
-0,041
-0,28%
06:25:52 | Metals