Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Jul 19
14,412
14,420
14,438
14,408
-0,037
-0,26%
05:42:13 | Metals
Jul 19
70,59
70,83
70,97
70,49
-0,40
-0,56%
05:43:34 | Energy
Jul 19
2,664
2,678
2,678
2,659
-0,013
-0,49%
05:43:17 | Metals
Jun 19
1.273,05
1.273,00
1.274,15
1.272,90
-1,15
-0,09%
05:43:59 | Metals
Jul 19
799,15
804,85
804,95
798,20
-5,55
-0,69%
05:44:12 | Metals
5.905,25
5.924,25
5.927,25
5.891,25
-27,00
-0,46%
05:43:41 | Metals