Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Mar 23
23,598
23,825
23,840
23,445
-0,238
-1,00%
20:26:31 | Metals
Apr 23
82,67
85,50
86,20
82,39
-2,79
-3,26%
20:26:25 | Energy
Mar 23
4,1195
4,2225
4,2248
4,1055
-0,1065
-2,52%
20:26:30 | Metals
Apr 23
1.941,65
1.943,80
1.948,85
1.936,15
-3,65
-0,19%
20:26:31 | Metals
Apr 23
1.002,80
1.019,50
1.023,25
997,55
-18,30
-1,79%
20:26:31 | Metals
9.058,50
9.226,50
9.226,50
9.032,00
-164,00
-1,78%
20:26:18 | Metals