Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Dec 20
23,920
23,815
23,977
23,758
+0,316
+1,34%
03:08:17 | Metals
Dec 20
42,85
42,89
42,97
42,81
-0,04
-0,09%
03:08:10 | Energy
Dec 20
3,0027
3,0008
3,0057
2,9968
+0,0014
+0,05%
03:08:10 | Metals
Dec 20
1.888,20
1.886,65
1.888,80
1.883,60
+5,90
+0,31%
03:08:20 | Metals
Jan 21
892,40
889,30
895,40
888,65
+3,15
+0,35%
03:08:17 | Metals
6.618,00
6.614,00
6.618,25
6.612,00
+22,00
+0,33%
03:08:02 | Metals