Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Dec 19
17,087
17,122
17,168
17,073
-0,028
-0,16%
04:56:00 | Metals
Jan 20
62,26
62,17
62,36
62,11
-0,19
-0,30%
04:56:08 | Energy
Dec 19
2,639
2,647
2,648
2,635
-0,008
-0,30%
04:56:03 | Metals
Dec 19
1.472,65
1.471,60
1.475,85
1.471,20
-1,55
-0,11%
04:56:09 | Metals
Jan 20
917,55
920,15
922,30
916,60
-2,25
-0,24%
04:56:02 | Metals
5.849,25
5.854,75
5.859,75
5.842,50
-5,25
-0,09%
04:55:56 | Metals