Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Mar 20
16,545
17,685
17,795
16,335
-1,113
-6,30%
28/02 | Metals
May 20
50,08
51,00
51,12
48,95
-1,65
-3,19%
28/02 | Energy
May 20
2,544
2,553
2,577
2,508
-0,028
-1,07%
28/02 | Metals
Apr 20
1.587,15
1.646,00
1.651,00
1.564,05
-55,35
-3,37%
28/02 | Metals
Apr 20
866,35
903,00
906,55
847,85
-39,15
-4,32%
28/02 | Metals
5.590,00
5.650,50
5.650,75
5.532,75
-65,25
-1,15%
28/02 | Metals