Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Mar 19
15,322
15,277
15,357
15,197
-0,077
-0,50%
18:19:34 | Metals
Mar 19
61,06
62,80
62,83
60,58
-1,68
-2,68%
18:21:25 | Energy
Mar 19
2,659
2,676
2,684
2,655
-0,060
-2,21%
18:21:07 | Metals
Feb 19
1.280,30
1.279,30
1.284,25
1.276,85
-2,30
-0,18%
18:21:15 | Metals
Apr 19
790,80
798,55
800,90
788,85
-11,30
-1,41%
18:21:24 | Metals
5.935,25
5.977,75
5.992,25
5.927,00
-39,00
-0,65%
18:21:18 | Metals