Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
Sep 24
27,730
29,080
29,085
27,630
-1,586
-5,41%
15:17:42 | Metals
Sep 24
80,11
81,48
81,56
80,09
-1,60
-1,96%
15:17:28 | Energy
Sep 24
4,0768
4,0790
4,0972
4,0365
-0,0322
-0,78%
15:17:40 | Metals
Aug 24
2.365,95
2.397,60
2.400,70
2.362,15
-49,75
-2,06%
15:17:44 | Metals
Oct 24
939,45
960,20
961,30
939,45
-30,15
-3,11%
15:18:01 | Metals
9.012,50
9.036,50
9.059,50
8.928,50
-91,50
-1,01%
15:17:43 | Metals