Εμπορεύματα
Δείκτης (CFDs)
Μήνας
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
May 21
25,797
25,875
25,900
25,795
-0,043
-0,17%
03:59:57 | Metals
Jun 21
66,28
66,30
66,48
66,16
-0,03
-0,05%
04:10:33 | Energy
May 21
4,2170
4,2075
4,2245
4,2040
+0,0120
+0,29%
03:59:57 | Metals
Jun 21
1.777,60
1.779,00
1.780,35
1.776,55
-0,80
-0,04%
03:59:58 | Metals
Jul 21
1.187,30
1.189,50
1.191,35
1.187,05
-2,70
-0,23%
03:59:58 | Metals
9.361,75
9.281,75
9.367,00
9.280,00
+74,50
+0,80%
04:10:26 | Metals