Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1148
1,1149
1,1149
1,1144
1,1150
1,1138
+0,0006
+0,05%
04:26:25 | Νόμισμα
1,3394
1,3396
1,3395
1,3378
1,3398
1,3377
+0,0010
+0,07%
04:26:27 | Νόμισμα
115,42
115,44
115,43
115,35
115,48
115,27
+0,09
+0,08%
04:26:27 | Νόμισμα
0,9301
0,9307
0,9304
0,9304
0,9317
0,9304
-0,0001
-0,01%
04:26:29 | Νόμισμα
0,7038
0,7040
0,7039
0,7030
0,7045
0,7028
+0,0008
+0,11%
04:26:26 | Νόμισμα
0,8320
0,8325
0,8323
0,8326
0,8333
0,8321
-0,0001
-0,01%
04:26:28 | Νόμισμα
1,2728
1,2732
1,2730
1,2741
1,2747
1,2727
-0,0010
-0,08%
04:26:24 | Νόμισμα
0,6576
0,6580
0,6578
0,6582
0,6592
0,6570
-0,0003
-0,05%
04:26:29 | Νόμισμα