Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0610
1,0614
1,0612
1,0622
1,0629
1,0606
-0,0010
-0,09%
07:20:02 | Νόμισμα
1,2424
1,2431
1,2428
1,2439
1,2451
1,2420
-0,0017
-0,13%
07:19:47 | Νόμισμα
154,32
154,37
154,35
154,26
154,43
154,13
+0,08
+0,05%
07:20:03 | Νόμισμα
0,9129
0,9134
0,9132
0,9115
0,9138
0,9114
+0,0018
+0,19%
07:19:59 | Νόμισμα
0,6417
0,6419
0,6418
0,6439
0,6445
0,6408
-0,0023
-0,36%
07:19:45 | Νόμισμα
0,8540
0,8543
0,8542
0,8544
0,8543
0,8530
+0,0005
+0,06%
07:19:44 | Νόμισμα
1,3802
1,3803
1,3802
1,3786
1,3814
1,3784
+0,0017
+0,12%
07:20:00 | Νόμισμα
0,5878
0,5882
0,5880
0,5901
0,5907
0,5874
-0,0023
-0,39%
07:19:55 | Νόμισμα