Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0707
1,0708
1,0708
1,0689
1,0779
1,0705
-0,0054
-0,50%
02/06 | Νόμισμα
1,2450
1,2451
1,2450
1,2441
1,2545
1,2441
-0,0077
-0,61%
02/06 | Νόμισμα
139,96
139,98
139,97
139,34
140,07
138,61
+1,17
+0,85%
02/06 | Νόμισμα
0,9090
0,9091
0,9090
0,9107
0,9095
0,9035
+0,0036
+0,40%
02/06 | Νόμισμα
0,6600
0,6604
0,6602
0,6503
0,6639
0,6565
+0,0031
+0,47%
02/06 | Νόμισμα
0,8600
0,8602
0,8601
0,8592
0,8606
0,8578
+0,0010
+0,12%
02/06 | Νόμισμα
1,3428
1,3429
1,3428
1,3575
1,3460
1,3407
-0,0021
-0,16%
02/06 | Νόμισμα
0,6055
0,6061
0,6058
0,6022
0,6111
0,6026
-0,0013
-0,21%
02/06 | Νόμισμα