Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1093
1,1097
1,1095
1,1090
1,1096
1,1092
+0,0006
+0,05%
00:52:41 | Νόμισμα
1,2151
1,2153
1,2152
1,2147
1,2165
1,2150
+0,0003
+0,02%
00:53:22 | Νόμισμα
106,34
106,35
106,35
106,33
106,37
106,26
-0,02
-0,01%
00:53:21 | Νόμισμα
0,9774
0,9786
0,9780
0,9785
0,9801
0,9775
-0,0002
-0,02%
00:48:42 | Νόμισμα
0,6781
0,6782
0,6782
0,6782
0,6787
0,6778
+0,0002
+0,02%
00:53:11 | Νόμισμα
0,9128
0,9133
0,9131
0,9125
0,9132
0,9119
+0,0003
+0,03%
00:53:22 | Νόμισμα
1,3268
1,3269
1,3269
1,3272
1,3275
1,3261
-0,0002
-0,01%
00:41:23 | Νόμισμα
0,6424
0,6428
0,6426
0,6430
0,6438
0,6425
-0,0001
-0,02%
00:53:12 | Νόμισμα