Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1151
1,1152
1,1152
1,1149
1,1161
1,1148
-0,0001
-0,00%
06:30:18 | Νόμισμα
1,2646
1,2647
1,2647
1,2661
1,2673
1,2646
-0,0015
-0,11%
06:30:15 | Νόμισμα
110,25
110,26
110,26
110,34
110,37
110,14
-0,09
-0,08%
06:30:17 | Νόμισμα
1,0082
1,0086
1,0084
1,0094
1,0102
1,0082
-0,0011
-0,11%
06:29:55 | Νόμισμα
0,6873
0,6874
0,6874
0,6880
0,6883
0,6867
-0,0007
-0,09%
06:30:16 | Νόμισμα
0,8816
0,8819
0,8818
0,8806
0,8819
0,8800
+0,0011
+0,12%
06:30:18 | Νόμισμα
1,3444
1,3448
1,3446
1,3434
1,3450
1,3429
+0,0017
+0,13%
06:30:15 | Νόμισμα
0,6487
0,6491
0,6489
0,6493
0,6499
0,6484
-0,0004
-0,06%
06:30:16 | Νόμισμα