Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2035
1,2039
1,2037
1,2035
1,2044
1,2031
+0,0004
+0,03%
04:35:19 | Νόμισμα
107,96
107,98
107,97
108,08
108,15
107,88
-0,11
-0,10%
04:35:17 | Νόμισμα
1,3943
1,3944
1,3944
1,3936
1,3948
1,3931
+0,0008
+0,05%
04:35:19 | Νόμισμα
0,9157
0,9159
0,9158
0,9161
0,9165
0,9153
0,0000
0,00%
04:35:20 | Νόμισμα
1,2599
1,2603
1,2601
1,2607
1,2617
1,2599
-0,0006
-0,05%
04:35:20 | Νόμισμα
0,7725
0,7727
0,7726
0,7724
0,7737
0,7717
+0,0003
+0,04%
04:35:19 | Νόμισμα
0,8631
0,8634
0,8633
0,8634
0,8639
0,8629
-0,0001
-0,01%
04:35:19 | Νόμισμα
1,1022
1,1029
1,1026
1,1022
1,1029
1,1016
+0,0006
+0,05%
04:35:19 | Νόμισμα