Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2167
1,2169
1,2168
1,2162
1,2190
1,2152
+0,0006
+0,05%
22/01 | Νόμισμα
103,74
103,76
103,75
103,49
103,89
103,49
+0,27
+0,26%
22/01 | Νόμισμα
1,3684
1,3688
1,3686
1,3729
1,3738
1,3636
-0,0046
-0,34%
22/01 | Νόμισμα
0,8851
0,8858
0,8855
0,8849
0,8867
0,8838
+0,0004
+0,04%
22/01 | Νόμισμα
1,2732
1,2736
1,2734
1,2635
1,2741
1,2632
+0,0101
+0,80%
22/01 | Νόμισμα
0,7711
0,7715
0,7713
0,7764
0,7770
0,7703
-0,0050
-0,64%
22/01 | Νόμισμα
0,8890
0,8896
0,8893
0,8855
0,8919
0,8855
+0,0038
+0,43%
22/01 | Νόμισμα
1,0771
1,0779
1,0775
1,0765
1,0785
1,0762
+0,0010
+0,09%
22/01 | Νόμισμα