Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1290
1,1292
1,1291
1,1336
1,1384
1,1279
-0,0045
-0,40%
05/06 | Νόμισμα
109,58
109,60
109,59
109,12
109,86
109,05
+0,46
+0,42%
05/06 | Νόμισμα
1,2666
1,2671
1,2669
1,2605
1,2731
1,2583
+0,0075
+0,59%
05/06 | Νόμισμα
0,9623
0,9627
0,9625
0,9553
0,9651
0,9542
+0,0072
+0,75%
05/06 | Νόμισμα
1,3420
1,3424
1,3422
1,3499
1,3513
1,3390
-0,0076
-0,56%
05/06 | Νόμισμα
0,6968
0,6970
0,6969
0,6941
0,7013
0,6931
+0,0027
+0,39%
05/06 | Νόμισμα
0,8912
0,8915
0,8914
0,8999
0,9007
0,8886
-0,0086
-0,95%
05/06 | Νόμισμα
1,0863
1,0870
1,0867
1,0829
1,0920
1,0824
+0,0038
+0,35%
05/06 | Νόμισμα