Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1853
1,1857
1,1855
1,1856
1,1861
1,1852
-0,0004
-0,03%
00:03:36 | Νόμισμα
104,67
104,71
104,69
104,73
104,71
104,66
0,00
0,00%
00:03:36 | Νόμισμα
1,3050
1,3054
1,3052
1,3046
1,3059
1,3043
+0,0012
+0,09%
00:03:40 | Νόμισμα
0,9047
0,9057
0,9052
0,9046
0,9055
0,9041
+0,0010
+0,11%
00:03:43 | Νόμισμα
1,3134
1,3138
1,3136
1,3135
1,3145
1,3131
+0,0015
+0,11%
00:03:36 | Νόμισμα
0,7138
0,7140
0,7139
0,7128
0,7141
0,7134
+0,0004
+0,06%
00:03:39 | Νόμισμα
0,9078
0,9084
0,9081
0,9087
0,9089
0,9080
-0,0015
-0,16%
00:03:39 | Νόμισμα
1,0726
1,0741
1,0734
1,0727
1,0736
1,0719
+0,0012
+0,11%
00:03:41 | Νόμισμα