Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1345
1,1346
1,1346
1,1349
1,1363
1,1343
-0,0004
-0,03%
07:02:17 | Νόμισμα
111,58
111,61
111,60
111,39
111,70
111,35
+0,23
+0,20%
07:02:22 | Νόμισμα
1,3253
1,3255
1,3254
1,3267
1,3282
1,3252
-0,0013
-0,10%
07:02:22 | Νόμισμα
0,9994
0,9999
0,9997
0,9990
1,0002
0,9987
+0,0007
+0,07%
07:02:16 | Νόμισμα
1,3326
1,3330
1,3328
1,3315
1,3344
1,3316
+0,0009
+0,07%
07:02:23 | Νόμισμα
0,7074
0,7075
0,7075
0,7085
0,7092
0,7057
-0,0013
-0,18%
07:02:18 | Νόμισμα
0,8558
0,8562
0,8560
0,8552
0,8565
0,8547
+0,0008
+0,09%
07:02:20 | Νόμισμα
1,1336
1,1348
1,1342
1,1338
1,1357
1,1336
+0,0004
+0,04%
07:02:17 | Νόμισμα