Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1088
1,1090
1,1089
1,1091
1,1099
1,1080
-0,0002
-0,02%
04:10:55 | Νόμισμα
109,65
109,68
109,67
109,83
109,87
109,60
-0,17
-0,15%
04:11:18 | Νόμισμα
1,3135
1,3136
1,3136
1,3138
1,3152
1,3133
-0,0005
-0,03%
04:10:35 | Νόμισμα
0,9681
0,9684
0,9683
0,9677
0,9685
0,9673
+0,0006
+0,06%
04:11:13 | Νόμισμα
1,3153
1,3157
1,3155
1,3131
1,3162
1,3131
+0,0021
+0,16%
04:11:17 | Νόμισμα
0,6875
0,6877
0,6876
0,6844
0,6879
0,6838
+0,0032
+0,47%
04:11:16 | Νόμισμα
0,8440
0,8444
0,8442
0,8437
0,8447
0,8430
+0,0004
+0,05%
04:10:55 | Νόμισμα
1,0735
1,0738
1,0737
1,0733
1,0745
1,0730
+0,0004
+0,03%
04:11:14 | Νόμισμα