Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1866
1,1870
1,1868
1,1866
1,1894
1,1853
+0,0001
+0,01%
20:08:11 | Νόμισμα
109,06
109,09
109,07
109,30
109,35
108,88
-0,21
-0,19%
20:08:15 | Νόμισμα
1,3915
1,3919
1,3917
1,3881
1,3939
1,3879
+0,0036
+0,26%
20:08:16 | Νόμισμα
0,9039
0,9040
0,9039
0,9055
0,9058
0,9022
-0,0015
-0,16%
20:08:16 | Νόμισμα
1,2542
1,2546
1,2544
1,2510
1,2576
1,2487
+0,0035
+0,28%
20:08:16 | Νόμισμα
0,7393
0,7394
0,7394
0,7361
0,7408
0,7358
+0,0034
+0,46%
20:08:15 | Νόμισμα
0,8525
0,8530
0,8528
0,8547
0,8558
0,8525
-0,0020
-0,23%
20:08:16 | Νόμισμα
1,0724
1,0733
1,0728
1,0743
1,0756
1,0721
-0,0016
-0,14%
20:08:16 | Νόμισμα