Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1036
1,1038
1,1037
1,1135
1,1144
1,1011
-0,0103
-0,92%
22:07:42 | Νόμισμα
107,97
107,99
107,98
107,88
108,30
107,15
+0,09
+0,08%
22:07:39 | Νόμισμα
1,2401
1,2405
1,2403
1,2433
1,2469
1,2318
-0,0053
-0,43%
22:07:39 | Νόμισμα
0,9591
0,9595
0,9593
0,9523
0,9612
0,9502
+0,0081
+0,85%
22:07:40 | Νόμισμα
1,4153
1,4157
1,4155
1,3990
1,4184
1,4012
+0,0178
+1,27%
22:07:40 | Νόμισμα
0,6156
0,6161
0,6159
0,6145
0,6184
0,6113
-0,0007
-0,11%
22:07:39 | Νόμισμα
0,8897
0,8903
0,8900
0,8943
0,8989
0,8868
-0,0044
-0,49%
22:07:39 | Νόμισμα
1,0582
1,0591
1,0587
1,0590
1,0622
1,0551
-0,0005
-0,04%
22:07:39 | Νόμισμα