Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1147
1,1148
1,1148
1,1144
1,1150
1,1138
+0,0005
+0,04%
04:23:09 | Νόμισμα
115,42
115,44
115,43
115,35
115,48
115,27
+0,09
+0,08%
04:23:09 | Νόμισμα
1,3394
1,3395
1,3395
1,3378
1,3398
1,3377
+0,0010
+0,07%
04:23:06 | Νόμισμα
0,9303
0,9308
0,9305
0,9304
0,9317
0,9305
0,0001
0,00%
04:23:12 | Νόμισμα
1,2728
1,2732
1,2730
1,2741
1,2747
1,2727
-0,0010
-0,08%
04:23:11 | Νόμισμα
0,7039
0,7041
0,7040
0,7030
0,7045
0,7028
+0,0009
+0,13%
04:23:15 | Νόμισμα
0,8321
0,8323
0,8322
0,8326
0,8333
0,8321
-0,0001
-0,01%
04:23:14 | Νόμισμα
1,0370
1,0377
1,0374
1,0367
1,0382
1,0369
+0,0005
+0,04%
04:23:09 | Νόμισμα