Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1071
1,1073
1,1072
1,1071
1,1074
1,1070
+0,0001
+0,01%
01:48:03 | Νόμισμα
108,09
108,12
108,11
108,11
108,15
108,10
-0,02
-0,01%
01:48:01 | Νόμισμα
1,2501
1,2503
1,2502
1,2500
1,2508
1,2494
+0,0002
+0,02%
01:48:00 | Νόμισμα
0,9928
0,9931
0,9930
0,9928
0,9939
0,9927
-0,0001
-0,01%
01:47:54 | Νόμισμα
1,3245
1,3246
1,3246
1,3241
1,3251
1,3239
+0,0005
+0,03%
01:47:56 | Νόμισμα
0,6865
0,6867
0,6866
0,6864
0,6870
0,6865
+0,0002
+0,03%
01:48:00 | Νόμισμα
0,8854
0,8858
0,8856
0,8854
0,8862
0,8852
+0,0001
+0,01%
01:48:00 | Νόμισμα
1,0990
1,0998
1,0994
1,0994
1,1003
1,0991
0,0000
0,00%
01:47:54 | Νόμισμα