Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1212
1,1213
1,1213
1,1209
1,1213
1,1209
+0,0004
+0,03%
01:34:26 | Νόμισμα
108,20
108,22
108,21
108,24
108,26
108,20
-0,01
-0,01%
01:34:32 | Νόμισμα
1,2410
1,2412
1,2411
1,2403
1,2420
1,2402
+0,0008
+0,06%
01:34:28 | Νόμισμα
0,9877
0,9880
0,9879
0,9878
0,9883
0,9874
+0,0002
+0,02%
01:34:14 | Νόμισμα
1,3079
1,3083
1,3081
1,3086
1,3089
1,3079
-0,0005
-0,04%
01:34:29 | Νόμισμα
0,7012
0,7013
0,7013
0,7012
0,7015
0,7011
0,0001
0,00%
01:34:31 | Νόμισμα
0,9032
0,9035
0,9034
0,9032
0,9040
0,9027
+0,0002
+0,02%
01:34:32 | Νόμισμα
1,1074
1,1077
1,1076
1,1071
1,1079
1,1070
+0,0005
+0,04%
01:34:26 | Νόμισμα