Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0589
1,0592
1,0590
1,0583
1,0615
1,0550
+0,0008
+0,07%
11:57:35 | Νόμισμα
135,64
135,67
135,65
135,44
135,84
135,13
+0,22
+0,17%
11:57:33 | Νόμισμα
1,2282
1,2283
1,2283
1,2263
1,2292
1,2253
+0,0019
+0,15%
11:57:40 | Νόμισμα
0,9541
0,9545
0,9543
0,9557
0,9570
0,9538
-0,0015
-0,16%
11:57:34 | Νόμισμα
1,2819
1,2824
1,2822
1,2880
1,2881
1,2819
-0,0057
-0,44%
11:57:39 | Νόμισμα
0,6958
0,6963
0,6960
0,6921
0,6964
0,6916
+0,0038
+0,54%
11:57:35 | Νόμισμα
0,8618
0,8625
0,8622
0,8627
0,8641
0,8612
-0,0006
-0,06%
11:57:35 | Νόμισμα
1,0105
1,0113
1,0109
1,0115
1,0135
1,0095
-0,0006
-0,06%
11:57:39 | Νόμισμα