Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1814
1,1815
1,1815
1,1813
1,1821
1,1802
+0,0003
+0,02%
07:49:22 | Νόμισμα
106,86
106,91
106,89
106,89
107,04
106,86
-0,04
-0,03%
07:49:23 | Νόμισμα
1,3061
1,3062
1,3062
1,3058
1,3075
1,3049
-0,0002
-0,01%
07:49:22 | Νόμισμα
0,9100
0,9101
0,9101
0,9102
0,9111
0,9095
+0,0005
+0,05%
07:49:19 | Νόμισμα
1,3220
1,3221
1,3221
1,3215
1,3235
1,3212
0,0001
0,00%
07:49:21 | Νόμισμα
0,7149
0,7150
0,7150
0,7148
0,7155
0,7133
+0,0002
+0,02%
07:49:23 | Νόμισμα
0,9044
0,9047
0,9046
0,9042
0,9053
0,9030
+0,0005
+0,05%
07:49:27 | Νόμισμα
1,0751
1,0754
1,0753
1,0745
1,0761
1,0743
+0,0009
+0,08%
07:49:19 | Νόμισμα