Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1077
1,1078
1,1078
1,1072
1,1080
1,1073
+0,0006
+0,05%
05:04:02 | Νόμισμα
108,49
108,50
108,50
108,60
108,62
108,28
-0,11
-0,10%
05:04:04 | Νόμισμα
1,2930
1,2931
1,2931
1,2922
1,2933
1,2917
+0,0009
+0,07%
05:04:00 | Νόμισμα
0,9905
0,9906
0,9906
0,9907
0,9914
0,9891
-0,0002
-0,02%
05:04:02 | Νόμισμα
1,3311
1,3315
1,3313
1,3300
1,3322
1,3300
+0,0010
+0,08%
05:04:00 | Νόμισμα
0,6794
0,6796
0,6795
0,6802
0,6804
0,6787
-0,0007
-0,10%
05:04:01 | Νόμισμα
0,8565
0,8568
0,8567
0,8566
0,8584
0,8559
0,0001
0,00%
05:04:05 | Νόμισμα
1,0972
1,0974
1,0973
1,0969
1,0978
1,0956
+0,0004
+0,04%
05:04:02 | Νόμισμα