Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0837
1,0838
1,0838
1,0839
1,0859
1,0828
-0,0001
-0,01%
15:35:44 | Νόμισμα