Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1243
1,1245
1,1244
1,1238
1,1254
1,1220
+0,0006
+0,05%
03/07 | Νόμισμα
107,50
107,52
107,51
107,49
107,57
107,44
+0,03
+0,03%
03/07 | Νόμισμα
1,2479
1,2485
1,2482
1,2461
1,2493
1,2439
+0,0016
+0,13%
03/07 | Νόμισμα
0,9457
0,9460
0,9459
0,9452
0,9471
0,9442
+0,0008
+0,08%
03/07 | Νόμισμα
1,3545
1,3548
1,3547
1,3566
1,3583
1,3543
-0,0017
-0,12%
03/07 | Νόμισμα
0,6937
0,6947
0,6942
0,6920
0,6949
0,6914
+0,0020
+0,29%
03/07 | Νόμισμα
0,6532
0,6537
0,6535
0,6510
0,6541
0,6504
+0,0025
+0,38%
03/07 | Νόμισμα
0,9005
0,9010
0,9008
0,9013
0,9030
0,9004
-0,0006
-0,06%
03/07 | Νόμισμα
120,86
120,91
120,89
120,80
120,99
120,61
+0,09
+0,07%
03/07 | Νόμισμα
1,0633
1,0638
1,0636
1,0621
1,0642
1,0616
+0,0015
+0,14%
03/07 | Νόμισμα