Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1599
1,1603
1,1601
1,1597
1,1621
1,1588
+0,0007
+0,06%
15/10 | Νόμισμα
114,23
114,26
114,25
113,67
114,46
113,65
+0,58
+0,51%
15/10 | Νόμισμα
1,3748
1,3752
1,3750
1,3671
1,3773
1,3668
+0,0077
+0,56%
15/10 | Νόμισμα
0,9229
0,9233
0,9231
0,9231
0,9265
0,9222
-0,0002
-0,02%
15/10 | Νόμισμα
1,2367
1,2371
1,2369
1,2366
1,2450
1,2336
+0,0002
+0,02%
15/10 | Νόμισμα
0,7422
0,7424
0,7423
0,7415
0,7440
0,7404
+0,0008
+0,11%
15/10 | Νόμισμα
0,7065
0,7069
0,7067
0,7032
0,7078
0,7028
+0,0032
+0,45%
15/10 | Νόμισμα
0,8435
0,8440
0,8438
0,8478
0,8487
0,8423
-0,0040
-0,47%
15/10 | Νόμισμα
132,52
132,58
132,55
131,79
132,80
131,80
+0,77
+0,58%
15/10 | Νόμισμα
1,0705
1,0713
1,0709
1,0702
1,0741
1,0702
+0,0004
+0,04%
15/10 | Νόμισμα
84,80
84,85
84,82
84,29
84,93
84,28
+0,55
+0,65%
15/10 | Νόμισμα
157,05
157,13
157,09
155,42
157,43
155,41
+1,68
+1,08%
15/10 | Νόμισμα