Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2135
1,2139
1,2137
1,2146
1,2182
1,2124
-0,0009
-0,07%
04:13:41 | Νόμισμα
0,9044
0,9045
0,9045
0,9035
0,9047
0,9027
+0,0008
+0,08%
04:13:40 | Νόμισμα
0,8589
0,8593
0,8591
0,8588
0,8596
0,8586
+0,0004
+0,05%
04:13:42 | Νόμισμα
132,03
132,08
132,06
131,92
132,09
131,92
+0,15
+0,11%
04:13:42 | Νόμισμα
1,0975
1,0980
1,0978
1,0976
1,0987
1,0966
+0,0004
+0,03%
04:13:42 | Νόμισμα