Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0738
1,0742
1,0740
1,0735
1,0745
1,0735
+0,0005
+0,05%
06:52:16 | Νόμισμα
1,2751
1,2755
1,2753
1,2759
1,2764
1,2750
-0,0006
-0,05%
06:52:12 | Νόμισμα
157,81
157,82
157,81
157,02
157,98
156,87
+0,79
+0,50%
06:52:16 | Νόμισμα
0,8940
0,8945
0,8942
0,8935
0,8947
0,8932
+0,0006
+0,06%
06:52:15 | Νόμισμα
0,6627
0,6631
0,6629
0,6634
0,6642
0,6621
-0,0006
-0,09%
06:52:10 | Νόμισμα
0,8420
0,8422
0,8421
0,8430
0,8425
0,8412
+0,0008
+0,09%
06:51:49 | Νόμισμα
1,3740
1,3744
1,3742
1,3744
1,3750
1,3734
0,0000
0,00%
06:52:12 | Νόμισμα
0,6152
0,6156
0,6154
0,6168
0,6172
0,6148
-0,0013
-0,21%
06:52:09 | Νόμισμα