Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0532
1,0536
1,0534
1,0557
1,0588
1,0509
-0,0022
-0,21%
09/12 | Νόμισμα
1,2257
1,2262
1,2260
1,2231
1,2323
1,2212
+0,0027
+0,22%
09/12 | Νόμισμα
136,56
136,59
136,57
136,65
136,90
135,60
-0,08
-0,05%
09/12 | Νόμισμα
0,9343
0,9347
0,9345
0,9363
0,9381
0,9313
-0,0019
-0,20%
09/12 | Νόμισμα
0,6795
0,6797
0,6796
0,6766
0,6813
0,6747
+0,0028
+0,41%
09/12 | Νόμισμα
0,8589
0,8598
0,8594
0,8627
0,8641
0,8562
-0,0033
-0,38%
09/12 | Νόμισμα
1,3650
1,3654
1,3652
1,3594
1,3690
1,3570
+0,0057
+0,42%
09/12 | Νόμισμα
0,6412
0,6417
0,6414
0,6370
0,6428
0,6363
+0,0038
+0,59%
09/12 | Νόμισμα