Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0584
1,0586
1,0585
1,0583
1,0615
1,0550
+0,0002
+0,02%
13:10:22 | Νόμισμα
1,2261
1,2265
1,2263
1,2263
1,2292
1,2253
-0,0001
-0,01%
13:10:20 | Νόμισμα
135,94
135,99
135,96
135,44
135,99
135,13
+0,54
+0,40%
13:10:20 | Νόμισμα
0,9543
0,9547
0,9545
0,9557
0,9570
0,9535
-0,0013
-0,14%
13:10:23 | Νόμισμα
0,6946
0,6947
0,6946
0,6921
0,6964
0,6916
+0,0024
+0,34%
13:10:19 | Νόμισμα
0,8629
0,8634
0,8632
0,8627
0,8641
0,8612
+0,0005
+0,05%
13:10:21 | Νόμισμα
1,2835
1,2839
1,2837
1,2880
1,2881
1,2819
-0,0041
-0,32%
13:10:17 | Νόμισμα
0,6288
0,6289
0,6288
0,6299
0,6313
0,6282
-0,0012
-0,18%
13:10:19 | Νόμισμα