Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0654
1,0655
1,0654
1,0653
1,0655
1,0643
+0,0003
+0,02%
03:58:43 | Νόμισμα
1,2248
1,2249
1,2249
1,2242
1,2265
1,2238
+0,0011
+0,09%
03:58:45 | Νόμισμα
148,37
148,38
148,38
148,36
148,49
148,25
+0,01
+0,01%
03:58:51 | Νόμισμα
0,9069
0,9073
0,9071
0,9062
0,9076
0,9062
+0,0002
+0,02%
03:58:44 | Νόμισμα
0,6443
0,6444
0,6443
0,6439
0,6449
0,6437
+0,0003
+0,04%
03:58:47 | Νόμισμα
0,8698
0,8699
0,8699
0,8670
0,8701
0,8680
+0,0010
+0,12%
03:58:41 | Νόμισμα
1,3475
1,3476
1,3476
1,3473
1,3486
1,3470
-0,0008
-0,06%
03:58:45 | Νόμισμα
0,5960
0,5961
0,5961
0,5961
0,5965
0,5954
-0,0001
-0,01%
03:58:44 | Νόμισμα