Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0847
1,0848
1,0848
1,0839
1,0859
1,0828
+0,0009
+0,08%
16:05:28 | Νόμισμα
0,8427
0,8429
0,8428
0,8399
0,8432
0,8392
+0,0029
+0,35%
16:05:26 | Νόμισμα