Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1760
1,1764
1,1762
1,1760
1,1789
1,1759
-0,0002
-0,02%
16:21:27 | Νόμισμα
0,8527
0,8533
0,8530
0,8527
0,8554
0,8522
0,0000
0,00%
16:21:28 | Νόμισμα