Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0568
1,0572
1,0570
1,0584
1,0589
1,0556
-0,0016
-0,15%
07:15:11 | Νόμισμα
0,8487
0,8493
0,8490
0,8494
0,8496
0,8479
-0,0004
-0,05%
07:15:09 | Νόμισμα