Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2038
1,2039
1,2039
1,2035
1,2044
1,2031
+0,0006
+0,05%
04:55:55 | Νόμισμα
0,8633
0,8634
0,8634
0,8634
0,8639
0,8629
0,0001
0,00%
04:55:57 | Νόμισμα