Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1676
1,1678
1,1677
1,1664
1,1684
1,1661
+0,0013
+0,11%
04:06:14 | Νόμισμα
0,9074
0,9077
0,9076
0,9089
0,9091
0,9066
-0,0011
-0,12%
04:06:14 | Νόμισμα