Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0760
1,0761
1,0760
1,0827
1,0839
1,0715
-0,0070
-0,65%
24/03 | Νόμισμα
0,8794
0,8800
0,8797
0,8810
0,8827
0,8777
-0,0016
-0,18%
24/03 | Νόμισμα