Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2167
1,2169
1,2168
1,2162
1,2190
1,2152
+0,0006
+0,05%
22/01 | Νόμισμα
0,8890
0,8896
0,8893
0,8855
0,8919
0,8855
+0,0038
+0,43%
22/01 | Νόμισμα