Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1317
1,1321
1,1319
1,1206
1,1330
1,1206
+0,0113
+1,01%
26/11 | Νόμισμα
0,8483
0,8489
0,8486
0,8410
0,8498
0,8411
+0,0076
+0,90%
26/11 | Νόμισμα