Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1243
1,1245
1,1244
1,1238
1,1254
1,1220
+0,0006
+0,05%
03/07 | Νόμισμα
0,9005
0,9010
0,9008
0,9013
0,9030
0,9004
-0,0006
-0,06%
03/07 | Νόμισμα