Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0648
1,0649
1,0648
1,0653
1,0655
1,0643
-0,0004
-0,04%
02:57:33 | Νόμισμα
1,2239
1,2243
1,2241
1,2242
1,2265
1,2238
+0,0003
+0,02%
02:57:36 | Νόμισμα
148,43
148,44
148,43
148,36
148,44
148,25
+0,07
+0,04%
02:57:33 | Νόμισμα
0,9070
0,9074
0,9072
0,9062
0,9073
0,9062
+0,0003
+0,03%
02:57:33 | Νόμισμα
0,6440
0,6441
0,6441
0,6439
0,6449
0,6437
-0,0001
-0,01%
02:57:39 | Νόμισμα
0,8697
0,8699
0,8698
0,8670
0,8701
0,8680
+0,0009
+0,11%
02:57:34 | Νόμισμα
1,3477
1,3478
1,3477
1,3473
1,3486
1,3470
-0,0006
-0,04%
02:57:36 | Νόμισμα
0,5955
0,5959
0,5957
0,5961
0,5965
0,5955
-0,0004
-0,07%
02:57:38 | Νόμισμα