Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0845
1,0849
1,0847
1,0839
1,0859
1,0828
+0,0008
+0,07%
16:04:33 | Νόμισμα
1,2869
1,2871
1,2870
1,2905
1,2917
1,2860
-0,0036
-0,28%
16:04:38 | Νόμισμα
153,76
153,79
153,77
153,89
153,97
151,94
-0,10
-0,06%
16:04:40 | Νόμισμα
0,8807
0,8809
0,8808
0,8849
0,8857
0,8777
-0,0043
-0,49%
16:04:35 | Νόμισμα
0,6529
0,6531
0,6530
0,6580
0,6583
0,6515
-0,0051
-0,78%
16:04:38 | Νόμισμα
0,8427
0,8428
0,8428
0,8399
0,8432
0,8392
+0,0029
+0,35%
16:04:38 | Νόμισμα
1,3839
1,3841
1,3840
1,3806
1,3849
1,3803
+0,0033
+0,24%
16:04:41 | Νόμισμα
0,5889
0,5893
0,5891
0,5928
0,5936
0,5883
-0,0039
-0,66%
16:04:38 | Νόμισμα