Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.134,94
4.159,18
4.159,18
4.118,38
-28,32
-0,68%
20/04 | Νέα Υόρκη
15.129,51
15.361,15
15.393,13
15.109,54
-238,88
-1,55%
20/04 | Xetra
24.088,65
24.697,77
24.732,35
24.048,39
-602,81
-2,44%
20/04 | Μιλάνο
2.188,37
2.231,13
2.231,13
2.171,68
-43,63
-1,96%
20/04 | Νέα Υόρκη
11.078,98
11.203,08
11.216,35
11.065,87
-130,86
-1,17%
20/04 | Ελβετία
938,88
953,44
957,72
937,78
-14,56
-1,53%
20/04 | Όσλο
6.165,11
6.281,10
6.285,29
6.154,03
-131,58
-2,09%
20/04 | Παρίσι
8.459,40
8.699,40
8.703,90
8.450,70
-252,00
-2,89%
20/04 | Μαδρίτη
3.946,37
3.991,15
3.997,16
3.940,36
-50,53
-1,26%
20/04 | Βρυξέλλες
28.589,50
28.615,00
28.778,50
28.538,00
-510,88
-1,76%
04:36:09 | Τόκυο