Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.986,20
2.994,35
3.000,00
2.976,31
-11,75
-0,39%
18/10 | Νέα Υόρκη
12.633,60
12.641,70
12.700,38
12.603,17
-21,35
-0,17%
18/10 | Xetra
22.321,77
22.405,50
22.450,49
22.291,24
-53,90
-0,24%
18/10 | Μιλάνο
1.533,50
1.537,50
1.541,50
1.522,50
-7,75
-0,50%
18/10 | Νέα Υόρκη
9.965,49
9.991,00
10.015,51
9.958,32
-43,45
-0,43%
18/10 | Ελβετία
821,35
819,14
823,99
818,77
-0,56
-0,07%
18/10 | Όσλο
5.636,25
5.651,00
5.667,59
5.621,87
-36,81
-0,65%
18/10 | Παρίσι
9.329,80
9.328,00
9.362,20
9.307,60
-10,20
-0,11%
18/10 | Μαδρίτη
3.757,78
3.773,70
3.778,40
3.752,60
-18,63
-0,49%
18/10 | Βρυξέλλες
22.560,50
22.542,50
22.570,50
22.515,50
+67,82
+0,30%
05:27:11 | Τόκυο
16.377,12
16.452,73
16.462,12
16.376,60
-49,18
-0,30%
18/10 | Τορόντο