Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.125,04
2.112,61
2.138,98
2.101,18
+7,55
+0,36%
20/04 | Αθήνα
4.134,94
4.159,18
4.159,18
4.118,38
-28,32
-0,68%
20/04 | Νέα Υόρκη
15.129,51
15.361,15
15.393,13
15.109,54
-238,88
-1,55%
20/04 | Xetra
24.088,65
24.697,77
24.732,35
24.048,39
-602,81
-2,44%
20/04 | Μιλάνο
2.188,37
2.231,13
2.231,13
2.171,68
-43,63
-1,96%
20/04 | Νέα Υόρκη
6.165,11
6.281,10
6.285,29
6.154,03
-131,58
-2,09%
20/04 | Παρίσι
8.459,40
8.699,40
8.703,90
8.450,70
-252,00
-2,89%
20/04 | Μαδρίτη
18,68
17,36
19,70
17,24
+1,39
+8,04%
04:00:42 | Νέα Υόρκη
433,80
441,20
441,52
433,38
0,00
0,00%
04:00:42 | Δείκτες Κόσμου