Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.060,44
4.063,85
4.076,40
4.050,10
-16,16
-0,40%
20:41:45 | Νέα Υόρκη
15.180,74
15.125,12
15.222,34
15.107,83
+52,47
+0,35%
18:55:00 | Xetra
26.703,87
26.708,34
26.827,09
26.627,10
+104,13
+0,39%
18:35:01 | Μιλάνο
1.929,00
1.926,95
1.936,20
1.920,85
+4,21
+0,22%
20:41:43 | Νέα Υόρκη
7.077,11
7.087,20
7.110,21
7.059,61
-5,31
-0,07%
19:05:02 | Παρίσι
9.098,10
9.047,30
9.126,60
9.046,20
+64,10
+0,71%
18:38:00 | Μαδρίτη
19,59
19,40
20,04
19,43
+0,19
+0,98%
20:40:31 | Νέα Υόρκη
453,08
453,20
455,48
452,16
-0,12
-0,03%
19:00:14 | Δείκτες Κόσμου