Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.118,84
2.106,54
2.129,50
2.101,36
+4,61
+0,22%
16/07 | Αθήνα
3.004,04
3.012,77
3.015,02
3.001,15
-10,26
-0,34%
16/07 | Νέα Υόρκη
12.430,97
12.385,48
12.465,19
12.366,97
+43,63
+0,35%
16/07 | Xetra
22.204,08
22.156,50
22.273,42
22.079,10
+26,03
+0,12%
16/07 | Μιλάνο
1.561,76
1.559,72
1.570,81
1.555,73
+0,92
+0,06%
16/07 | Νέα Υόρκη
5.614,38
5.573,97
5.626,79
5.573,36
+36,17
+0,65%
16/07 | Παρίσι
9.377,10
9.327,00
9.393,90
9.316,30
+53,50
+0,57%
16/07 | Μαδρίτη
12,86
12,61
13,14
12,28
+0,18
+1,42%
16/07 | Νέα Υόρκη
389,10
387,54
389,71
387,19
0,00
0,00%
16/07 | Δείκτες Κόσμου