Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.823,29
1.914,80
1.914,80
1.823,29
-126,13
-6,47%
28/02 | Αθήνα
2.954,22
2.885,80
2.959,72
2.855,84
-24,54
-0,82%
28/02 | Νέα Υόρκη
11.890,35
11.946,09
12.008,59
11.724,12
-477,11
-3,86%
28/02 | Xetra
1.474,25
1.450,35
1.485,80
1.444,05
-41,72
-2,75%
28/02 | Νέα Υόρκη
5.309,90
5.310,00
5.376,05
5.229,56
-185,69
-3,38%
28/02 | Παρίσι
8.723,20
8.697,00
8.818,60
8.582,70
-262,70
-2,92%
28/02 | Μαδρίτη
40,11
42,02
49,48
39,37
+0,95
+2,43%
28/02 | Νέα Υόρκη
374,24
385,04
385,04
371,20
-15,22
-3,91%
28/02 | Δείκτες Κόσμου