Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.326,50
4.380,58
4.428,74
4.309,50
-23,43
-0,54%
27/01 | Νέα Υόρκη
15.524,27
15.229,98
15.582,45
15.197,53
+64,88
+0,42%
27/01 | Xetra
26.882,47
26.294,43
27.040,35
26.257,67
+263,22
+0,99%
27/01 | Μιλάνο
1.932,23
1.978,08
2.007,23
1.925,45
-44,24
-2,24%
27/01 | Νέα Υόρκη
7.023,80
6.879,64
7.053,45
6.873,60
+41,84
+0,60%
27/01 | Παρίσι
8.706,00
8.503,60
8.740,60
8.489,80
+85,80
+1,00%
27/01 | Μαδρίτη
30,49
32,19
33,00
28,44
-1,47
-4,60%
01:00:35 | Νέα Υόρκη
470,32
467,30
472,42
460,46
+0,00
+0,00%
04:00:36 | Δείκτες Κόσμου