Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.151,95
2.155,83
2.167,39
2.145,55
-6,99
-0,32%
17:12:07 | Αθήνα
4.408,50
4.397,60
4.410,50
4.373,20
+21,39
+0,49%
19:56:52 | Νέα Υόρκη
15.555,08
15.537,69
15.608,07
15.492,58
-13,65
-0,09%
18:35:01 | Xetra
25.356,15
25.415,34
25.476,70
25.275,77
+4,55
+0,02%
18:34:55 | Μιλάνο
2.210,90
2.221,45
2.223,65
2.183,20
-7,61
-0,34%
19:56:51 | Νέα Υόρκη
6.723,81
6.692,60
6.749,88
6.688,12
+47,91
+0,72%
18:34:59 | Παρίσι
8.772,80
8.780,20
8.824,20
8.735,60
+14,10
+0,16%
18:34:58 | Μαδρίτη
18,28
19,17
20,43
18,26
-1,18
-6,06%
19:56:19 | Νέα Υόρκη
465,38
464,46
466,26
463,90
+0,92
+0,20%
18:50:00 | Δείκτες Κόσμου