Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.865,25
1.888,41
1.895,58
1.865,25
-23,45
-1,24%
19/03 | Αθήνα
2.832,57
2.844,72
2.852,42
2.823,27
-0,37
-0,01%
19/03 | Νέα Υόρκη
11.788,41
11.668,24
11.823,29
11.652,02
+131,35
+1,13%
19/03 | Xetra
21.430,35
21.280,50
21.483,53
21.230,60
+195,74
+0,92%
19/03 | Μιλάνο
1.555,39
1.571,01
1.571,40
1.551,79
-8,48
-0,54%
19/03 | Νέα Υόρκη
5.425,90
5.406,04
5.443,10
5.403,58
+13,07
+0,24%
19/03 | Παρίσι
9.492,30
9.430,69
9.532,90
9.417,90
+83,20
+0,88%
19/03 | Μαδρίτη
13,56
12,89
13,77
12,37
+0,00
+0,00%
19/03 | Νέα Υόρκη
384,30
382,42
385,32
382,30
+0,00
+0,00%
19/03 | Δείκτες Κόσμου