Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.536,68
1.529,19
1.536,68
1.516,56
+8,83
+0,58%
13/08 | Αθήνα
3.373,43
3.372,95
3.387,24
3.363,35
-6,92
-0,20%
13/08 | Νέα Υόρκη
12.993,71
13.044,47
13.075,25
12.956,30
-64,92
-0,50%
13/08 | Xetra
20.257,31
20.383,46
20.471,63
20.257,31
-180,05
-0,88%
13/08 | Μιλάνο
1.578,93
1.580,26
1.590,09
1.575,96
-4,31
-0,27%
13/08 | Νέα Υόρκη
5.042,38
5.055,42
5.079,02
5.037,55
-30,93
-0,61%
13/08 | Παρίσι
7.250,50
7.267,90
7.321,90
7.240,80
-45,50
-0,62%
13/08 | Μαδρίτη
22,13
22,20
22,92
21,45
0,00
0,00%
04:00:37 | Νέα Υόρκη
372,52
374,88
374,88
372,10
0,00
0,00%
01:00:37 | Δείκτες Κόσμου