Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.443,47
1.438,40
1.450,59
1.434,46
+7,58
+0,53%
23/10 | Αθήνα
3.465,39
3.464,90
3.466,46
3.440,45
+11,90
+0,34%
23/10 | Νέα Υόρκη
12.645,75
12.517,98
12.718,27
12.514,99
+102,69
+0,82%
23/10 | Xetra
19.285,41
19.081,98
19.364,74
19.073,99
+208,46
+1,09%
23/10 | Μιλάνο
1.640,23
1.634,06
1.641,48
1.626,32
+9,97
+0,61%
23/10 | Νέα Υόρκη
4.909,64
4.843,28
4.934,71
4.843,14
+58,26
+1,20%
23/10 | Παρίσι
6.893,40
6.802,10
6.902,00
6.791,90
+96,80
+1,42%
23/10 | Μαδρίτη
27,55
28,47
28,67
27,26
-0,56
-1,99%
23/10 | Νέα Υόρκη
362,50
360,26
364,10
359,96
+2,24
+0,62%
23/10 | Δείκτες Κόσμου