Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.855,60
1.891,97
1.891,97
1.844,69
-48,10
-2,53%
22/01 | Αθήνα
3.841,47
3.844,24
3.852,31
3.830,41
-11,60
-0,30%
22/01 | Νέα Υόρκη
13.873,97
13.858,05
13.897,73
13.744,26
-32,70
-0,24%
22/01 | Xetra
22.088,36
22.253,07
22.259,28
21.925,76
-340,57
-1,52%
22/01 | Μιλάνο
2.167,63
2.140,48
2.168,06
2.118,77
+26,21
+1,22%
22/01 | Νέα Υόρκη
5.559,57
5.568,88
5.573,71
5.511,44
-31,22
-0,56%
22/01 | Παρίσι
8.036,40
8.072,70
8.078,10
7.971,10
-85,70
-1,06%
22/01 | Μαδρίτη
21,91
22,24
23,73
21,27
+0,59
+2,77%
22/01 | Νέα Υόρκη
408,54
409,26
409,26
405,74
-2,36
-0,57%
22/01 | Δείκτες Κόσμου