Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.297,22
4.284,20
4.325,50
4.277,46
+0,08
+0,00%
21:56:52 | Νέα Υόρκη
13.910,12
13.849,62
13.947,85
13.824,97
+93,51
+0,68%
18:55:00 | Xetra
22.997,83
23.083,26
23.153,68
22.961,54
+27,10
+0,12%
18:35:00 | Μιλάνο
2.013,65
2.012,75
2.027,70
1.998,10
-6,75
-0,33%
21:56:55 | Νέα Υόρκη
6.592,58
6.580,99
6.608,83
6.568,58
+22,63
+0,34%
19:05:02 | Παρίσι
8.511,90
8.448,70
8.527,30
8.440,40
+84,90
+1,01%
18:38:00 | Μαδρίτη
19,97
20,23
20,39
19,50
+0,02
+0,10%
21:56:44 | Νέα Υόρκη
443,08
443,02
444,46
441,86
+0,72
+0,16%
18:49:59 | Δείκτες Κόσμου