Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
5.266,95
5.278,73
5.282,27
5.262,70
-39,09
-0,74%
00:01:12 | Νέα Υόρκη
18.474,88
18.677,70
18.677,70
18.438,01
-202,99
-1,09%
29/05 | Xetra
34.150,54
34.595,83
34.637,09
34.073,06
-509,01
-1,47%
29/05 | Μιλάνο
2.031,75
2.035,20
2.040,95
2.028,95
-35,10
-1,70%
29/05 | Νέα Υόρκη
7.935,03
8.033,56
8.040,03
7.926,42
-122,77
-1,52%
29/05 | Παρίσι
11.145,10
11.239,70
11.260,90
11.135,00
-130,90
-1,16%
29/05 | Μαδρίτη
14,28
12,92
14,32
12,92
+1,36
+10,53%
00:55:16 | Νέα Υόρκη
513,46
519,08
519,08
512,98
-5,62
-1,08%
00:55:17 | Δείκτες Κόσμου