Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.594,62
4.664,63
4.664,63
4.585,43
-106,84
-2,27%
26/11 | Νέα Υόρκη
15.257,04
15.383,90
15.540,29
15.244,46
-660,94
-4,15%
26/11 | Xetra
2.245,94
2.328,98
2.328,98
2.215,24
-85,52
-3,67%
26/11 | Νέα Υόρκη
6.739,73
6.814,90
6.861,15
6.725,08
-336,14
-4,75%
26/11 | Παρίσι
2.058,55
2.143,17
2.143,17
2.055,05
-99,49
-4,61%
26/11 | Αθήνα
464,04
481,72
481,72
463,70
-17,68
-3,67%
26/11 | Δείκτες Κόσμου