Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.296,50
4.284,20
4.325,50
4.277,46
-0,64
-0,01%
22:15:27 | Νέα Υόρκη
13.910,12
13.849,62
13.947,85
13.824,97
+93,51
+0,68%
18:55:00 | Xetra
2.014,45
2.012,75
2.027,70
1.998,10
-5,95
-0,29%
22:15:26 | Νέα Υόρκη
6.592,58
6.580,99
6.608,83
6.568,58
+22,63
+0,34%
19:05:02 | Παρίσι
443,08
443,02
444,46
441,86
+0,72
+0,16%
18:49:59 | Δείκτες Κόσμου