Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.622,44
4.593,39
4.623,71
4.593,39
+18,07
+0,39%
23:20:00 | Νέα Υόρκη
16.794,43
16.760,59
16.817,81
16.734,27
+35,21
+0,21%
11/12 | Xetra
1.884,30
1.877,20
1.887,60
1.870,70
+3,48
+0,19%
22:59:57 | Νέα Υόρκη
7.551,53
7.534,23
7.559,95
7.527,58
+24,98
+0,33%
11/12 | Παρίσι
473,70
472,52
474,14
471,16
+1,44
+0,30%
23:46:03 | Δείκτες Κόσμου