Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.106,60
4.063,85
4.115,30
4.037,37
+30,00
+0,74%
22:01:02 | Νέα Υόρκη
15.180,74
15.125,12
15.222,34
15.107,83
+52,47
+0,35%
18:55:00 | Xetra
26.703,87
26.708,34
26.827,09
26.627,10
+104,13
+0,39%
18:35:01 | Μιλάνο
1.953,25
1.926,95
1.957,80
1.918,80
+28,46
+1,48%
22:01:02 | Νέα Υόρκη
11.200,93
11.299,53
11.301,31
11.180,26
-84,85
-0,75%
18:34:58 | Ελβετία
7.077,11
7.087,20
7.110,21
7.059,61
-5,31
-0,07%
19:05:02 | Παρίσι
9.098,10
9.047,30
9.126,60
9.046,20
+64,10
+0,71%
18:38:00 | Μαδρίτη
3.855,46
3.863,26
3.881,67
3.844,98
-5,07
-0,13%
18:30:00 | Βρυξέλλες
27.346,88
27.483,41
27.547,67
27.322,79
+19,77
+0,07%
07:59:59 | Τόκυο
18,45
19,40
20,04
18,38
-0,95
-4,90%
22:00:16 | Νέα Υόρκη
453,08
453,20
455,48
452,16
-0,12
-0,03%
19:00:14 | Δείκτες Κόσμου