Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.122,47
4.133,11
4.137,30
4.112,09
-17,59
-0,42%
00:13:42 | Νέα Υόρκη
13.567,49
13.496,13
13.583,63
13.454,13
+32,52
+0,24%
12:09:18 | Xetra
22.550,00
22.438,00
22.592,00
22.353,00
+61,51
+0,27%
12:09:09 | Μιλάνο
1.909,01
1.937,25
1.937,25
1.904,97
-32,20
-1,66%
09/08 | Νέα Υόρκη
11.080,80
11.089,40
11.103,40
11.065,30
-51,68
-0,46%
12:09:19 | Ελβετία
6.492,50
6.473,41
6.500,16
6.453,79
+2,50
+0,04%
12:09:15 | Παρίσι
8.323,07
8.299,58
8.334,12
8.295,11
+11,17
+0,13%
12:09:19 | Μαδρίτη
3.805,70
3.798,00
3.809,80
3.791,10
-5,59
-0,15%
12:09:14 | Βρυξέλλες
27.819,33
27.955,11
27.964,96
27.729,46
-180,63
-0,65%
09:00:00 | Τόκυο
22,13
22,28
22,28
22,06
+0,36
+1,65%
12:09:00 | Νέα Υόρκη
436,24
435,72
436,52
433,86
+0,26
+0,06%
12:08:59 | Δείκτες Κόσμου