Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.320,06
4.341,74
4.357,40
4.316,49
-9,94
-0,23%
23/09 | Νέα Υόρκη
15.557,29
15.473,80
15.592,27
15.471,75
-14,57
-0,09%
22/09 | Xetra
28.575,90
28.528,33
28.703,32
28.474,37
-132,65
-0,46%
22/09 | Μιλάνο
1.776,50
1.787,52
1.791,14
1.776,50
-5,32
-0,30%
22/09 | Νέα Υόρκη
11.014,76
11.027,09
11.055,31
10.987,23
-69,98
-0,63%
22/09 | Ελβετία
7.184,82
7.157,39
7.203,97
7.133,65
-29,08
-0,40%
22/09 | Παρίσι
9.502,00
9.496,10
9.542,60
9.477,00
-46,90
-0,49%
22/09 | Μαδρίτη
3.638,50
3.635,30
3.653,60
3.632,90
-13,50
-0,37%
22/09 | Βρυξέλλες
32.492,00
32.529,00
32.539,00
32.382,00
+95,00
+0,29%
03:53:35 | Τόκυο
17,20
17,31
17,41
15,93
0,00
0,00%
22/09 | Νέα Υόρκη
453,26
454,68
454,74
451,54
0,00
0,00%
22/09 | Δείκτες Κόσμου