Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.005,68
2.996,69
3.006,21
2.993,73
+7,72
+0,26%
17/09 | Νέα Υόρκη
12.372,61
12.374,99
12.392,97
12.303,51
-7,70
-0,06%
17/09 | Xetra
21.801,93
21.967,50
21.989,26
21.782,63
-167,31
-0,76%
17/09 | Μιλάνο
1.578,84
1.578,71
1.579,43
1.569,23
-6,04
-0,38%
17/09 | Νέα Υόρκη
10.013,82
9.960,00
10.025,02
9.944,60
+44,63
+0,45%
17/09 | Ελβετία
5.615,51
5.604,11
5.619,45
5.587,74
+13,29
+0,24%
17/09 | Παρίσι
9.004,20
9.049,00
9.052,10
8.975,80
-47,80
-0,53%
17/09 | Μαδρίτη
3.690,84
3.692,00
3.699,29
3.668,71
-9,34
-0,25%
17/09 | Βρυξέλλες
22.001,32
21.936,50
22.041,08
21.878,63
+13,03
+0,06%
17/09 | Τόκυο
2.132,20
2.148,66
2.149,22
2.127,67
-15,71
-0,73%
17/09 | Αθήνα
14,44
14,92
15,03
14,40
-0,23
-1,57%
17/09 | Νέα Υόρκη
389,33
389,44
389,73
387,66
0,00
0,00%
17/09 | Δείκτες Κόσμου