Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.130,01
3.143,64
3.165,81
3.124,52
+14,15
+0,45%
02/07 | Νέα Υόρκη
12.528,18
12.644,60
12.649,98
12.476,13
-80,28
-0,64%
03/07 | Xetra
19.726,65
19.941,40
19.975,39
19.482,32
-160,23
-0,81%
03/07 | Μιλάνο
1.421,40
1.422,70
1.424,90
1.413,40
-11,10
-0,77%
03/07 | Νέα Υόρκη
10.125,84
10.204,49
10.210,15
10.110,25
-61,72
-0,61%
03/07 | Ελβετία
5.007,14
5.056,67
5.062,51
4.982,24
-42,24
-0,84%
03/07 | Παρίσι
7.403,50
7.510,30
7.520,60
7.374,90
-95,10
-1,27%
03/07 | Μαδρίτη
3.393,25
3.406,23
3.411,70
3.374,67
-9,20
-0,27%
03/07 | Βρυξέλλες
22.292,39
22.266,91
22.312,44
22.154,97
+146,43
+0,66%
03/07 | Τόκυο
1.595,31
1.608,07
1.608,54
1.586,62
-7,81
-0,49%
03/07 | Αθήνα
27,68
28,33
28,44
25,90
0,00
0,00%
03/07 | Νέα Υόρκη
365,42
368,30
369,28
364,22
-2,88
-0,78%
03/07 | Δείκτες Κόσμου