Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.635,58
2.653,92
2.656,07
2.632,58
-35,13
-1,32%
19:46:21 | Νέα Υόρκη
11.090,11
11.070,59
11.142,22
11.034,55
-46,09
-0,41%
18:34:58 | Xetra
19.437,27
19.520,50
19.584,22
19.412,60
-201,37
-1,03%
18:34:52 | Μιλάνο
1.461,87
1.473,86
1.476,46
1.459,00
-18,94
-1,28%
19:46:22 | Νέα Υόρκη
8.975,00
8.973,70
9.017,50
8.940,90
-44,50
-0,49%
18:34:54 | Ελβετία
4.847,53
4.841,22
4.863,30
4.824,06
-20,24
-0,42%
18:34:58 | Παρίσι
9.037,50
9.012,00
9.055,60
9.001,10
-16,30
-0,18%
18:34:59 | Μαδρίτη
3.449,20
3.448,30
3.467,05
3.435,79
-16,09
-0,46%
18:30:00 | Βρυξέλλες
20.622,91
20.781,50
20.805,93
20.558,30
-96,42
-0,47%
07:59:57 | Τόκυο
1.676,79
1.646,88
1.680,11
1.645,54
+24,51
+1,48%
07:00:00 | Αθήνα
19,83
18,53
19,92
18,20
+2,03
+11,40%
19:45:40 | Νέα Υόρκη
355,08
355,48
356,52
353,74
-1,28
-0,36%
18:50:01 | Δείκτες Κόσμου