Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.108,46
3.113,60
3.118,97
3.091,41
-11,72
-0,38%
20/11 | Νέα Υόρκη
13.158,14
13.158,17
13.182,22
13.071,33
-62,98
-0,48%
20/11 | Xetra
23.351,78
23.242,50
23.384,30
23.149,95
+22,57
+0,10%
20/11 | Μιλάνο
1.592,50
1.592,50
1.602,50
1.580,50
-7,39
-0,46%
20/11 | Νέα Υόρκη
10.385,74
10.342,00
10.385,95
10.319,17
+19,72
+0,19%
20/11 | Ελβετία
5.894,03
5.884,00
5.902,95
5.859,58
-15,01
-0,25%
20/11 | Παρίσι
9.225,40
9.221,00
9.240,40
9.165,40
-33,80
-0,37%
20/11 | Μαδρίτη
3.896,19
3.884,80
3.899,97
3.861,73
-1,25
-0,03%
20/11 | Βρυξέλλες
22.977,50
23.061,50
23.091,50
22.716,50
-171,07
-0,74%
06:13:56 | Τόκυο
2.218,09
2.226,04
2.235,16
2.213,08
-14,70
-0,66%
20/11 | Αθήνα
12,78
13,42
14,17
12,61
-0,08
-0,62%
20/11 | Νέα Υόρκη
403,82
404,64
404,64
401,78
0,00
0,00%
20/11 | Δείκτες Κόσμου