Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.856,27
2.853,85
2.865,47
2.851,11
-8,09
-0,28%
22/05 | Νέα Υόρκη
12.168,74
12.134,52
12.211,03
12.055,50
+25,27
+0,21%
22/05 | Xetra
20.573,31
20.648,50
20.738,15
20.502,90
-125,30
-0,61%
22/05 | Μιλάνο
1.531,54
1.538,58
1.542,63
1.526,84
-12,75
-0,83%
22/05 | Νέα Υόρκη
9.645,04
9.622,30
9.649,77
9.563,54
+20,88
+0,22%
22/05 | Ελβετία
5.378,98
5.381,50
5.399,72
5.345,28
-6,48
-0,12%
22/05 | Παρίσι
9.232,20
9.233,00
9.288,70
9.182,50
-6,90
-0,07%
22/05 | Μαδρίτη
3.488,75
3.490,80
3.508,26
3.470,10
-6,19
-0,18%
22/05 | Βρυξέλλες
21.152,00
21.176,00
21.207,00
21.066,00
-131,37
-0,62%
06:53:19 | Τόκυο
1.897,52
1.903,75
1.929,23
1.900,32
+0,79
+0,04%
22/05 | Αθήνα
14,75
15,06
15,44
14,42
-0,20
-1,34%
22/05 | Νέα Υόρκη
379,20
378,92
380,34
376,98
-0,26
-0,07%
22/05 | Δείκτες Κόσμου