Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.471,37
4.447,69
4.475,82
4.447,69
+33,11
+0,75%
15/10 | Νέα Υόρκη
15.587,36
15.481,22
15.598,58
15.465,93
+124,64
+0,81%
15/10 | Xetra
26.489,18
26.437,90
26.550,49
26.349,17
+211,61
+0,81%
15/10 | Μιλάνο
2.271,29
2.276,74
2.306,27
2.270,66
-2,88
-0,13%
15/10 | Νέα Υόρκη
11.961,34
11.910,45
11.970,63
11.876,90
+68,82
+0,58%
15/10 | Ελβετία
6.727,52
6.714,26
6.746,81
6.703,26
+42,31
+0,63%
15/10 | Παρίσι
8.997,00
8.969,50
9.016,50
8.944,10
+72,00
+0,81%
15/10 | Μαδρίτη
4.205,30
4.215,77
4.219,34
4.190,96
+2,28
+0,05%
15/10 | Βρυξέλλες
29.068,63
28.787,26
29.082,35
28.726,22
+517,70
+1,81%
15/10 | Τόκυο
2.163,62
2.155,88
2.163,63
2.149,07
+15,09
+0,70%
15/10 | Αθήνα
16,30
16,64
16,85
15,72
-0,56
-3,32%
15/10 | Νέα Υόρκη
469,40
465,92
469,52
465,92
+3,48
+0,75%
15/10 | Δείκτες Κόσμου