Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
5.427,13
5.505,84
5.508,04
5.419,98
-128,61
-2,31%
00:26:08 | Νέα Υόρκη
18.201,05
18.226,35
18.264,35
18.095,35
-179,64
-0,98%
16:03:25 | Xetra
33.716,00
34.002,00
34.017,00
33.503,00
-755,65
-2,19%
16:03:19 | Μιλάνο
2.195,37
2.232,84
2.246,85
2.195,37
-47,89
-2,13%
24/07 | Νέα Υόρκη
7.376,29
7.430,30
7.416,70
7.341,25
-137,44
-1,83%
16:03:15 | Παρίσι