Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.888,68
2.867,70
2.893,63
2.864,74
+41,08
+1,44%
16/08 | Νέα Υόρκη
11.562,74
11.448,65
11.578,84
11.447,34
+150,07
+1,31%
16/08 | Xetra
20.322,59
20.059,50
20.348,05
20.009,95
+302,31
+1,51%
16/08 | Μιλάνο
1.492,55
1.469,85
1.495,40
1.469,85
+29,93
+2,05%
16/08 | Νέα Υόρκη
5.300,79
5.251,50
5.306,07
5.249,33
+63,87
+1,22%
16/08 | Παρίσι