Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.108,46
3.113,60
3.118,97
3.091,41
-11,72
-0,38%
20/11 | Νέα Υόρκη
13.158,14
13.158,17
13.182,22
13.071,33
-62,98
-0,48%
20/11 | Xetra
23.351,78
23.242,50
23.384,30
23.149,95
+22,57
+0,10%
20/11 | Μιλάνο
1.592,50
1.592,50
1.602,50
1.580,50
-7,39
-0,46%
20/11 | Νέα Υόρκη
5.894,03
5.884,00
5.902,95
5.859,58
-15,01
-0,25%
20/11 | Παρίσι