Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.130,01
3.143,64
3.165,81
3.124,52
+14,15
+0,45%
02/07 | Νέα Υόρκη
12.528,18
12.644,60
12.649,98
12.476,13
-80,28
-0,64%
03/07 | Xetra
19.726,65
19.941,40
19.975,39
19.482,32
-160,23
-0,81%
03/07 | Μιλάνο
1.421,40
1.422,70
1.424,90
1.413,40
-11,10
-0,77%
03/07 | Νέα Υόρκη
5.007,14
5.056,67
5.062,51
4.982,24
-42,24
-0,84%
03/07 | Παρίσι