Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.465,39
3.464,90
3.466,46
3.440,45
+11,90
+0,34%
23/10 | Νέα Υόρκη
12.645,75
12.517,98
12.718,27
12.514,99
+102,69
+0,82%
23/10 | Xetra
19.285,41
19.081,98
19.364,74
19.073,99
+208,46
+1,09%
23/10 | Μιλάνο
1.640,23
1.634,06
1.641,48
1.626,32
+9,97
+0,61%
23/10 | Νέα Υόρκη
4.909,64
4.843,28
4.934,71
4.843,14
+58,26
+1,20%
23/10 | Παρίσι