Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.144,38
3.139,63
3.150,80
3.138,87
+26,95
+0,86%
22:56:53 | Νέα Υόρκη
13.166,58
13.099,67
13.171,21
13.055,98
+111,78
+0,86%
18:34:59 | Xetra
1.632,50
1.630,50
1.638,50
1.630,50
+16,73
+1,04%
22:56:40 | Νέα Υόρκη
2.195,10
2.204,66
2.212,73
2.190,77
-13,92
-0,63%
17:12:34 | Αθήνα
13,68
14,37
14,47
13,19
-0,84
-5,79%
22:56:52 | Νέα Υόρκη