Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.193,93
3.163,84
3.128,91
3.090,41
+81,58
+2,62%
05/06 | Νέα Υόρκη
12.847,68
12.565,16
12.858,79
12.560,19
+417,12
+3,36%
05/06 | Xetra
20.187,51
19.904,32
20.198,07
19.868,87
+553,48
+2,82%
05/06 | Μιλάνο
1.503,60
1.460,18
1.525,56
1.460,18
+51,53
+3,55%
05/06 | Νέα Υόρκη
1.651,89
1.620,06
1.659,37
1.620,06
+40,65
+2,52%
05/06 | Αθήνα
24,52
24,79
26,43
24,38
-1,29
-5,00%
05/06 | Νέα Υόρκη