Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.005,68
2.996,69
3.006,21
2.993,73
+7,72
+0,26%
17/09 | Νέα Υόρκη
12.372,61
12.374,99
12.392,97
12.303,51
-7,70
-0,06%
17/09 | Xetra
21.801,93
21.967,50
21.989,26
21.782,63
-167,31
-0,76%
17/09 | Μιλάνο
1.578,84
1.578,71
1.579,43
1.569,23
-6,04
-0,38%
17/09 | Νέα Υόρκη
2.132,20
2.148,66
2.149,22
2.127,67
-15,71
-0,73%
17/09 | Αθήνα
14,44
14,92
15,03
14,40
-0,23
-1,57%
17/09 | Νέα Υόρκη