Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.108,46
3.113,60
3.118,97
3.091,41
-11,72
-0,38%
20/11 | Νέα Υόρκη
13.158,14
13.158,17
13.182,22
13.071,33
-62,98
-0,48%
20/11 | Xetra
23.351,78
23.242,50
23.384,30
23.149,95
+22,57
+0,10%
20/11 | Μιλάνο
1.592,50
1.592,50
1.602,50
1.580,50
-7,39
-0,46%
20/11 | Νέα Υόρκη
2.218,09
2.226,04
2.235,16
2.213,08
-14,70
-0,66%
20/11 | Αθήνα
12,78
13,42
14,17
12,61
-0,08
-0,62%
20/11 | Νέα Υόρκη