Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.886,98
2.887,73
2.894,45
2.879,62
-4,66
-0,16%
14/06 | Νέα Υόρκη
12.096,40
12.140,14
12.136,65
12.049,76
-72,65
-0,60%
14/06 | Xetra
20.612,45
20.589,50
20.647,15
20.534,05
-18,30
-0,09%
14/06 | Μιλάνο
1.522,34
1.533,11
1.534,33
1.522,14
-13,46
-0,88%
14/06 | Νέα Υόρκη
2.148,69
2.153,55
2.163,56
2.140,21
-13,25
-0,61%
14/06 | Αθήνα
15,28
16,00
16,40
15,21
-0,54
-3,41%
14/06 | Νέα Υόρκη