Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.321,75
3.330,40
3.337,77
3.320,04
+0,96
+0,03%
22/01 | Νέα Υόρκη
13.515,75
13.601,96
13.640,06
13.498,03
-40,12
-0,30%
22/01 | Xetra
2.354,21
2.358,23
2.359,95
2.348,88
+1,51
+0,06%
22/01 | Αθήνα
12,91
12,45
13,01
12,31
+0,06
+0,47%
22/01 | Νέα Υόρκη