Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.986,20
2.994,35
3.000,00
2.976,31
-11,75
-0,39%
18/10 | Νέα Υόρκη
12.633,60
12.641,70
12.700,38
12.603,17
-21,35
-0,17%
18/10 | Xetra
22.321,77
22.405,50
22.450,49
22.291,24
-53,90
-0,24%
18/10 | Μιλάνο
1.533,50
1.537,50
1.541,50
1.522,50
-7,75
-0,50%
18/10 | Νέα Υόρκη
2.146,38
2.131,03
2.146,45
2.121,84
+11,16
+0,52%
18/10 | Αθήνα
14,25
14,20
15,16
13,78
+0,46
+3,34%
18/10 | Νέα Υόρκη