Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.986,20
2.994,35
3.000,00
2.976,31
-11,75
-0,39%
18/10 | Νέα Υόρκη
12.633,60
12.641,70
12.700,38
12.603,17
-21,35
-0,17%
18/10 | Xetra
22.321,77
22.405,50
22.450,49
22.291,24
-53,90
-0,24%
18/10 | Μιλάνο
1.533,50
1.537,50
1.541,50
1.522,50
-7,75
-0,50%
18/10 | Νέα Υόρκη
5.636,25
5.651,00
5.667,59
5.621,87
-36,81
-0,65%
18/10 | Παρίσι
9.329,80
9.328,00
9.362,20
9.307,60
-10,20
-0,11%
18/10 | Μαδρίτη
22.553,50
22.542,50
22.570,50
22.515,50
+60,82
+0,27%
05:48:27 | Τόκυο
2.146,38
2.131,03
2.146,45
2.121,84
+11,16
+0,52%
18/10 | Αθήνα
391,84
392,80
393,46
391,32
0,00
0,00%
18/10 | Δείκτες Κόσμου