Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.351,60
3.333,90
3.360,74
3.332,91
+53,14
+1,61%
28/09 | Νέα Υόρκη
12.870,87
12.673,73
12.873,40
12.660,15
+401,67
+3,22%
28/09 | Xetra
19.160,10
18.952,96
19.173,31
18.902,60
+461,74
+2,47%
28/09 | Μιλάνο
1.514,28
1.477,43
1.514,33
1.477,43
+39,37
+2,67%
28/09 | Νέα Υόρκη
4.838,39
4.806,14
4.758,05
4.666,26
+108,73
+2,30%
28/09 | Παρίσι
6.791,50
6.709,20
6.798,90
6.681,40
+163,20
+2,46%
28/09 | Μαδρίτη
23.351,50
23.399,50
23.405,50
23.336,50
-160,12
-0,68%
04:19:07 | Τόκυο
1.489,58
1.487,47
1.509,08
1.487,47
+16,00
+1,09%
28/09 | Αθήνα
363,40
357,02
363,82
357,02
+0,00
+0,00%
04:00:36 | Δείκτες Κόσμου