Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.282,37
4.241,01
4.290,67
4.241,01
+61,35
+1,45%
00:21:33 | Νέα Υόρκη
16.051,23
15.949,04
16.071,32
15.922,61
+197,57
+1,25%
02/06 | Xetra
27.068,33
26.752,17
27.105,03
26.634,41
+492,64
+1,85%
02/06 | Μιλάνο
1.830,91
1.782,34
1.831,71
1.782,34
+62,97
+3,56%
02/06 | Νέα Υόρκη
7.270,69
7.181,80
7.278,00
7.179,31
+133,26
+1,87%
02/06 | Παρίσι
9.317,30
9.216,20
9.324,80
9.204,20
+149,80
+1,63%
02/06 | Μαδρίτη
31.524,22
31.300,72
31.555,54
31.257,01
+376,21
+1,21%
02/06 | Τόκυο
462,14
455,26
462,34
455,26
+6,88
+1,51%
02/06 | Δείκτες Κόσμου