Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.145,87
3.139,63
3.150,80
3.138,87
+28,44
+0,91%
22:58:19 | Νέα Υόρκη
13.166,58
13.099,67
13.171,21
13.055,98
+111,78
+0,86%
18:34:59 | Xetra
1.632,50
1.630,50
1.638,50
1.630,50
+16,73
+1,04%
22:58:28 | Νέα Υόρκη
5.871,91
5.821,50
5.871,91
5.811,29
+70,37
+1,21%
18:34:59 | Παρίσι
9.382,70
9.265,00
9.395,40
9.247,70
+139,30
+1,51%
18:34:58 | Μαδρίτη
23.354,40
23.343,50
23.412,48
23.338,40
+54,31
+0,23%
08:00:01 | Τόκυο
2.195,10
2.204,66
2.212,73
2.190,77
-13,92
-0,63%
17:12:34 | Αθήνα
407,36
403,00
407,48
403,00
+4,70
+1,17%
18:50:01 | Δείκτες Κόσμου