Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.622,08
2.561,60
2.627,33
2.544,83
+80,61
+3,17%
22:41:39 | Νέα Υόρκη
9.815,97
9.725,88
9.817,51
9.453,79
+183,45
+1,90%
18:34:59 | Xetra
16.872,41
16.855,94
16.925,07
16.312,90
+49,82
+0,30%
18:34:57 | Μιλάνο
1.147,30
1.136,95
1.152,00
1.111,75
+3,70
+0,32%
22:41:39 | Νέα Υόρκη
4.378,51
4.362,09
4.379,15
4.216,41
+27,03
+0,62%
18:34:59 | Παρίσι
6.659,90
6.748,60
6.789,10
6.507,00
-118,00
-1,74%
18:35:02 | Μαδρίτη
19.084,97
18.884,07
19.084,97
18.578,20
-304,46
-1,57%
09:00:00 | Τόκυο
1.348,96
1.322,86
1.350,72
1.295,42
+23,58
+1,78%
17:11:16 | Αθήνα
314,88
311,58
314,88
303,38
+3,98
+1,28%
18:49:59 | Δείκτες Κόσμου