Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
4.594,62
4.664,63
4.664,63
4.585,43
-106,84
-2,27%
26/11 | Νέα Υόρκη
15.257,04
15.383,90
15.540,29
15.244,46
-660,94
-4,15%
26/11 | Xetra
25.852,99
26.303,18
26.442,80
25.852,99
-1.245,84
-4,60%
26/11 | Μιλάνο
2.245,94
2.328,98
2.328,98
2.215,24
-85,52
-3,67%
26/11 | Νέα Υόρκη
6.739,73
6.814,90
6.861,15
6.725,08
-336,14
-4,75%
26/11 | Παρίσι
8.402,70
8.592,30
8.592,30
8.386,90
-438,20
-4,96%
26/11 | Μαδρίτη
28.751,62
29.324,47
29.332,99
28.605,61
-747,66
-2,53%
26/11 | Τόκυο
2.058,55
2.143,17
2.143,17
2.055,05
-99,49
-4,61%
26/11 | Αθήνα
464,04
481,72
481,72
463,70
-17,68
-3,67%
26/11 | Δείκτες Κόσμου